ارتش آذربایجان ارتفاعات موروداغ را از اشغال ارمنستان آزاد کرد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از آزاد‌سازی ارتفاعات موروداغ از اشغال ارمنستان خبر داد. - خبرگزاری آناتولی