ضرورت استفاده از پساب برای جلوگیری از فرونشست زمین

14/10/1399 06:02 ب.ظ

استاندار تهران: از آنجا که جزو کشورهای خشک هستیم و متوسط بارندگی در کشور یک سوم دنیا و میزان تبخیر ۳ برابر است، مدیریت علمی و بهینه حکم می‌کند از پساب تصفیه شده برای توسعه فضای استفاده کنیم

استاندار تهران با اشاره به اثرگذاری استفاده از پساب در فرونشست زمین گفت: شهرداری های ۴۴ گانه استان تهران آمادگی دارند که از فاضلاب تصفیه شده جهت توسعه فضای سبز استفاده کنند. وی با اشاره به دیگر اقدامات برای توسعه فضای سبز ادامه داد: طبق تفاهم نامه شهرداری تهران با وزارت نیرو که ۷ میلیون مترمکعب پساب تصفیه شده در اختیار شهرداری قرار گیرد و اینکه ۳۲ میلیون مترمکعب تا سال ۱۴۰۰ و در افق دراز مدت تا ۱۴۵ میلیون مترمکعب...

وی با اشاره به دیگر اقدامات برای توسعه فضای سبز ادامه داد: طبق تفاهم نامه شهرداری تهران با وزارت نیرو که ۷ میلیون مترمکعب پساب تصفیه شده در اختیار شهرداری قرار گیرد و اینکه ۳۲ میلیون مترمکعب تا سال ۱۴۰۰ و در افق دراز مدت تا ۱۴۵ میلیون مترمکعب فاضلاب واگذار شود، در راستای توسعه فضای سبز، اقدام مطلوبی است.

محسنی بندپی تاکید کرد: از آنجا که جزو کشورهای خشک هستیم و متوسط بارندگی در کشور یک سوم دنیا و میزان تبخیر ۳ برابر می باشد، مدیریت علمی و بهینه حکم می کند از پساب تصفیه شده برای توسعه فضای استفاده کنیم و همه شهرداری های ۴۴ گانه استان تهران آمادگی دارند که از فاضلاب تصفیه شده جهت توسعه فضای سبز استفاده کنند.

ادامه مطلب:
isna_farsi »

آب گوه میدید به فضای سبز ؟