شمار بهبودیافتگان از کرونا در ترکیه به 2 میلیون و 146 هزار و 430 تن رسید

15/10/1399 08:16 ب.ظ

شمار بهبودیافتگان از کرونا در ترکیه به 2 میلیون و 146 هزار و 430 تن رسید Corona

- خبرگزاری آناتولی شمار بیماران بدحال کرونا در ترکیه به 3 هزار و 522 نفر رسید و آمار بهبودیافتگان با پایان روند درمان/ قرنطینه 9 هزار و 896 نفر دیگر به 2 میلیون و 146 هزار و 430 تن رسید طی یک روز گذشته در ترکیه 181 هزار و 323 آزمایش کرونا انجام و نتیجه تست 13 هزار و...

شمار بیماران بدحال کرونا در ترکیه به 3 هزار و 522 نفر رسید و آمار بهبودیافتگان با پایان روند درمان/ قرنطینه 9 هزار و 896 نفر دیگر به 2 میلیون و 146 هزار و 430 تن رسید طی یک روز گذشته در ترکیه 181 هزار و 323 آزمایش کرونا انجام و نتیجه تست 13 هزار و 695 نفر مثبت اعلام شد، 197 بیمار نیز جان خود را از دست دادند

ادامه مطلب:
aa_persian »

افزایش شمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه؛ بهبودی 8217 بیمار در یک روزافزایش شمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه؛ بهبودی 8217 بیمار در یک روز

افزایش شمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه؛ بهبودی 8639 بیمار در یک روزافزایش شمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه؛ بهبودی 8639 بیمار در یک روز

افزایش شمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه؛ بهبودی 8314 بیمار در یک روزافزایش شمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه؛ بهبودی 8314 بیمار در یک روز

شمار بهبودیافتگان کرونا در جهان از 66 میلیون نفر گذشتشمار بهبودیافتگان ویروس کرونا در سراسر جهان به 66 میلیون و 27 هزار و 4 نفر رسید. - خبرگزاری آناتولی

ادامه افزایش شمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیهشمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه با اتمام روند درمان و قرنطینه 8106 نفر دیگر به 2 میلیون و 632 هزار و 30 نفر افزایش یافت. - خبرگزاری آناتولی

شمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه از 2 میلیون و 370 هزار نفر فراتر رفتشمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه از 2 میلیون و 370 هزار نفر فراتر رفت طبق آمار بهداشت جهاتی امار فوتی از کنترل خارج نشده و دولت ترکیه در فوتی شفاف سازی نمی کند