شمار قربانیان کووید-19 در انگلستان به 34 هزار و 636 نفر رسید

28/02/1399 06:49 ب.ظ

- خبرگزاری آناتولی

شمار قربانیان کووید-19 در انگلستان با مرگ 170 تن دیگر در 24 ساعت اخیر به 34 هزار و 636 نفر رسید.

شمار قربانیان کووید-19 در انگلستان با مرگ 170 تن دیگر در 24 ساعت اخیر به 34 هزار و 636 نفر رسید.

ادامه مطلب:
aa_persian »

شمار قربانیان کرونا در جهان از 310 هزار نفر فراتر رفت

شمار قربانیان کرونا در انگلستان به 34 هزار و 466 نفر رسیدشمار قربانیان کووید-19 در انگلستان با فوت 468 تن دیگر در 24 ساعت اخیر به 34 هزار و 466 نفرافزایش یافت. - خبرگزاری آناتولی

شمار قربانیان کرونا در اسپانیا به 27 هزار و 561 نفر رسیدشمار قربانیان کرونا در اسپانیا با مرگ 102 تن دیگر طی 24 ساعت گذشته به 27 هزار و 561 نفر رسید

شمار قربانیان کرونا در ایتالیا به 31 هزار و 610 نفر رسیدتعداد جان باختگان ویروس کرونا در ایتالیا به 31 هزار و 610 نفر افزایش یافت. - خبرگزاری آناتولی

شمار قربانیان ویروس کرونا در آمریکا به 90 هزار و 142 تن رسیدشمار قربانیان ویروس کرونا در آمریکا با فوت 1592 نفر دیگر به 90 هزار و 142 تن رسید

مرگ دختر پانزده ساله در اثر حادثه تیراندازی در بابلسر /شمار قربانیان به ۳ نفر رسیددر مازندران رخ داد؛ مرگ دختر پانزده ساله در اثر حادثه تیراندازی در بابلسر /شمار قربانیان به ۳ نفر رسید