شرایط نامناسب و غیرانسانی بیش از اخبار

شرایط نامناسب و غیرانسانی بیش از

راهپیمایی اعتراضی در استانبول علیه شرایط غیرانسانی در زندان‌های مصر

راهپیمایی اعتراضی در استانبول علیه شرایط غیرانسانی در زندان‌های مصر

گروه همبستگی با زندانیان مصری برای آگاه سازی افکار عمومی جهان نسبت به شرایط نامناسب و غیرانسانی بیش از 60 هزار نفر در زندان‌های مصر در استانبول راهپیمایی برگزار کردند.

20/09/1398 11:52:00 ق.ظ

ادامه مطلب...