سیاه نمایی صفحات وابسته به تروریست‌ها علیه عملیات چشمه صلح

23/07/1398 04:43 ب.ظ

سیاه نمایی صفحات وابسته به تروریست‌ها علیه عملیات چشمه_صلح OperationPeaceSpring disinformation

- خبرگزاری آناتولی آنکارا/خبرگزاری آناتولی با آغاز عملیات"چشمه صلح" در شمال سوریه که با هدف جلوگیری از ایجاد کریدور تروریستی در مرز جنوبی ترکیه و بازگرداندن صلح و ثبات به منطقه اجرا می شود، رسانه ها و حساب های

آنکارا/خبرگزاری آناتولی با آغاز عملیات"چشمه صلح" در شمال سوریه که با هدف جلوگیری از ایجاد کریدور تروریستی در مرز جنوبی ترکیه و بازگرداندن صلح و ثبات به منطقه اجرا می شود، رسانه ها و حساب های

ادامه مطلب:
aa_persian »

اینجا کسی آناتولی رو به کیر خودشم حساب نمیکنه. اینکه 4 تا گوساله خبر و عکس جعلی منتشر کنن، چیزی از تخم حیض بودنِ اون اردوغانِ کسکش پدر کم نمیکنه. کیر تو روح اردوغان و سردبیر آناتولی فارسی. عن سگ صفرقلی به قبر پدر اردوغان و آناتولی. در بیار کیر اردوغانو از دهنت که یه نفس بگیری.

سیاه نمایی صفحات وابسته به تروریست‌ها علیه عملیات چشمه صلحسیاه نمایی صفحات وابسته به تروریست‌ها علیه عملیات چشمه_صلح OperationPeaceSpring disinformation

سیاه نمایی صفحات وابسته به تروریست‌ها علیه عملیات چشمه صلحرسانه‌ها و حساب‌های اینترنتی نزدیک به گروه‌های تروریستی با استفاده از تصاویر جعلی و دستکاری شده در صدد سیاه نمایی عملیات 'چشمه صلح' نیروهای مسلح ترکیه در شمال سوریه هستند. - خبرگزاری آناتولی Haray73389685 تابلو بود بیشتر عکس های منتشره دروغین ، فیک یا مال گذشته است

ادامه سیاه نمایی صفحات و رسانه‌های حامی تروریست‌ها از عملیات چشمه صلحادامه سیاه نمایی صفحات و رسانه‌های حامی تروریست‌ها از عملیات چشمه صلح - خبرگزاری آناتولی

باغداران با کشت گوجه و زیتون به روز سیاه نشستند/ کشاورزان: محصولات ما را مفت می خرند/ باقی ماندن 21 هزار تن زیتون فارس روی درختانگزارش«ایلنا» از سریال ناکامی کشاورزان فارس در برداشت محصولات باغی باغداران با کشت گوجه و زیتون به روز سیاه نشستند/ کشاورزان: محصولات ما را مفت می خرند/ باقی ماندن 21 هزار تن زیتون فارس روی درختان

سیاه نمایی صفحات وابسته به تروریست‌ها علیه عملیات چشمه صلحرسانه‌ها و حساب‌های اینترنتی نزدیک به گروه‌های تروریستی با استفاده از تصاویر جعلی و دستکاری شده در صدد سیاه نمایی عملیات 'چشمه صلح' نیروهای مسلح ترکیه در شمال سوریه هستند. - خبرگزاری آناتولی Haray73389685 تابلو بود بیشتر عکس های منتشره دروغین ، فیک یا مال گذشته است

سیاه نمایی صفحات وابسته به تروریست‌ها علیه عملیات چشمه صلحسیاه نمایی صفحات وابسته به تروریست‌ها علیه عملیات چشمه_صلح OperationPeaceSpring disinformation