سرود ملی استرالیا به احترام بومیان اصلاح شد

12/10/1399 09:43 ب.ظ

سرود ملی استرالیا به احترام بومیان اصلاح شد جزئیات بیشتر🔽

نخست‌وزیر استرالیا ابراز امیدواری کرد که تغییر در سرود ملی این کشور بازتاب‌دهنده تاریخ کشورش و فرهنگ ساکنان قدیمی و اولیه آن باشد. در سرود ملی استرالیا، این کشور «نوپا و آزاد» خوانده شده بود. هواداران حقوق بومیان استرالیا با استناد به اینکه ساکنان اولیه این کشور دارای قدیمی‌ترین تمدن بادوام جهان هستند خواستار اصلاح متن سرود ملی شده بودند.

به این ترتیب از روز جمعه عبارت «نوپا و آزاد هستیم» در سرود ملی استرالیا به «متحد و آزاد هستیم» تغییر یافت.

اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا ابراز امیدواری کرد که تغییر در سرود ملی این کشور بازتاب دهنده تاریخ کشورش و فرهنگ ساکنان قدیمی و اولیه آن باشد.بومیان استرالیا حدود ۵۰ هزار سال پیش از ورود استعمارگران بریتانیایی در این جزیره ساکن شده بودند. استرالیا هر سال روز ۲۶ ژانویه را که سالگرد ورود استعمارگران بریتانیایی به این کشور است به عنوان روز ملی جشن می‌گیرد. این در حالی است که گروهی از بومیان استرالیا از این روز به عنوان «روز اشغال» یاد می کنند.

ادامه مطلب:
euronews_pe »

استرالیا سرود ملی خود را به احترام بومیان این کشور اصلاح کرد.

در سرود ملی استرالیا، این کشور «نوپا و آزاد» خوانده شده بود. هواداران حقوق بومیان استرالیا با استناد به اینکه ساکنان اولیه این کشور دارای قدیمی‌ترین تمدن بادوام جهان هستند خواستار اصلاح متن سرود ملی شده بودند. به این ترتیب از روز جمعه عبارت «نوپا و آزاد هستیم» در سرود ملی استرالیا به «متحد و آزاد هستیم» تغییر یافت.

اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا ابراز امیدواری کرد که تغییر در سرود ملی این کشور بازتاب دهنده تاریخ کشورش و فرهنگ ساکنان قدیمی و اولیه آن باشد.بومیان استرالیا حدود ۵۰ هزار سال پیش از ورود استعمارگران بریتانیایی در این جزیره ساکن شده بودند. استرالیا هر سال روز ۲۶ ژانویه را که سالگرد ورود استعمارگران بریتانیایی به این کشور است به عنوان روز ملی جشن می‌گیرد. این در حالی است که گروهی از بومیان استرالیا از این روز به عنوان «روز اشغال» یاد می کنند.

جنبش «جان سیاهپوستان ارزش دارد» در آمریکا طی ماه‌های اخیر به جنبش هواداری از حقوق بومیان در استرالیا جان دوباره‌ای بخشید. رئیس دولت محلی ایالت «نیو ساوت ولز» گفته بود که سرود ملی استرالیا فرهنگ بومیان این کشور را نادیده گرفته است.