سانچی اخبار

سانچی

در موضوع سانچی اجساد ۳ نفر به پزشکی قانونی تهران ارجاع شد

سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: در مورد کشتی سانچی اجساد ۳ نفر از متوفیان به پزشکی قانونی تهران ارجاع شده بود.

09/12/1399 03:23:00 ب.ظ

ادامه مطلب...

دادگاهی در ایران گواهی فوت ۹ خدمه نفتکش ایرانی سانچی را 'باطل کرد' - BBC News فارسی

دادگاهی در ایران گواهی فوت ۹ خدمه نفتکش ایرانی سانچی را باطل و صدور آن توسط سازمان ثبت احوال را خلاف قانون دانسته است. قاضی این دادگاه گفته است به دلیل عدم وجود مدارک قطعی دال بر مرگ این افراد، آنها 'مفقودالاثر هستند

باز شما مهندسین آشوب میخواین شلوغ کنید
عجب

09/12/1399 10:15:00 ق.ظ

ادامه مطلب...

گواهی فوت ۹ خدمه کشتی سانچی باطل اعلام شد

خوب که چی حالا... سیاه_نمایی و تحریف

09/12/1399 01:39:00 ب.ظ

ادامه مطلب...

ابطال گواهی فوت ۹ خدمه کشتی سانچی با رای دادگاه: مفقودالاثر هستند

ابطال گواهی فوت ۹ خدمه کشتی سانچی با رای دادگاه: مفقودالاثر هستند

09/12/1399 02:46:00 ب.ظ

ادامه مطلب...

معمای قایق‌های نجات سانچی

🎥 معمای قایق‌های نجات سانچی | سرنخ‌هایی از صدای خدمه در جعبه سیاه فیلم کامل را در ایرنا ببینید:

نفت ها را مجانی خامنه ای می فرستاده و انان مخالفت کردند سپاه انها را غرق کرده
چیزی از این صداها مشخص نیست! حتی کامل نیست! افسر سوم دستور تخلیه کشتی رو‌نمیده! نمیشه این روایت به شدت یک طرف رو قبول کرد امکان داره یک کشتی تو وضعیت بحرانی باشه و ناخداش دستور تخلیه کشتی رو نده؟! دروغ ممنوع

28/09/1398 10:24:00 ق.ظ

ادامه مطلب...

بررسی صحت تماس سانچی نیاز به مجوز قاضی دارد

بررسی صحت تماس سانچی نیاز به مجوز قاضی دارد

20/09/1398 02:02:00 ب.ظ

ادامه مطلب...