زیارت در مه اخبار

زیارت در مه

با فشار و دخالت دستوری ساختار زندگی مردمان روستا را بهم ریختیم/ طرح «روستای نمونه گردشگری» فاجعه بود/ توریست‌ها گاه هنجارشکنی‌های وحشتناکی می‌کنند

با فشار و دخالت دستوری ساختار زندگی مردمان روستا را بهم ریختیم/ طرح «روستای نمونه گردشگری» فاجعه بود/ توریست‌ها گاه هنجارشکنی‌های وحشتناکی می‌کنند

12/06/1398 09:08:00 ق.ظ

ادامه مطلب...