رنگ‌پریدگی مرجان‌ها

28/06/1399 06:00:00 ب.ظ

۹۰ درصد مرجان‌ها در خلیج_فارس سفید شده‌اند. وقتی رنگ مرجان‌ها می‌پرد، زنگ خطر جدی برای زندگی زیر آب است. | دو دقیقه از امروزتان را به تماشای این مساله‌ مهم محیط زیستی اختصاص دهید

۹۰ درصد مرجان‌ها در خلیج فارس سفید شده‌اند. وقتی رنگ مرجان‌ها می‌پرد، زنگ خطر جدی برای زندگی زیر آب است.

ادامه مطلب:
خبرگزاری ایرنا »
Loading news...
Failed to load news.