هر نوع حضور دلواپسان در عرصه سیاسی خطرناک است

Redirecting to full article in 5 second(s)...

داریوش قنبری گفت‌: دولت در شرایط کنونی ماموریت دارد‌ کشور را از این مخمصه نجات دهد،‌ اما همچنان عده‌ای به خود اجازه رویارویی آشکار با دولتی‌ها را می‌دهند. کار به جایی رسیده که صراحتاً از تلاش برای ساقط کردن دولت حرف می‌زنند. هر نوع حضور دلواپسان در عرصه سیاسی خطرناک است و باید مراقب حضور آنان بود.