دور دوم دفاعیات حمید نوری و تایید اظهارات ابراهیم رئیسی درباره کشتار ۶۷

17/12/1400 07:13:00 ب.ظ

حمید_نوری هفتادمین جلسه بررسی اتهامات خود گفت: « تمام اظهارنظر‌های ابراهیم رئیسی درباره اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ را صد در صد تایید می‌کنم.» اخبار_ایران

۱۳۶۷ در این جلسه دادگاه صدایی از ابراهیم رئیسی یکی از اعضای کمیته مرگ که در حال حاضر رییس جمهور ایران است پخش شد که در آن ۱۳۶۷ در ادامه این جلسه همچنین صدایی منتسب به قاضی محمد مقیسه مشهور به ناصریان که در دوران اعدام‌های دسته‌جمعی زندان گوهردشت...

۱۳۶۷ در این جلسه دادگاه صدایی از ابراهیم رئیسی یکی از اعضای کمیته مرگ که در حال حاضر رییس جمهور ایران است پخش شد که در آن ۱۳۶۷ در ادامه این جلسه همچنین صدایی منتسب به قاضی محمد مقیسه مشهور به ناصریان که در دوران اعدام‌های دسته‌جمعی زندان گوهردشت رییس این زندان بود پخش شد.

تمام اظهارنظر‌های ابراهیم رئیسی درباره اعدام‌های تابستان سال را صد در صد تایید می‌کنم.» وکیل برخی از شاهدان که از اعضای سازمان مجاهدین بوده‌اند در دادگاه امروز با اشاره به بخشی از نامه آیت‌الله خمینی که در آن «زندانیانی که بر سر موضع مانده‌اند» را «محارب» خوانده بود گفت این نامه توسط برخی از مقام‌های ارشد حکومت ایران از جمله

حمید نوری در دور اول دفاعیات خود گفته بود در اصالت این فرمان تردید وجود دارد. او در پاسخ به این سوال که این سند در کتاب خاطرات آیت‌الله حسینعلی منتظری نیز منتشر شده او را فردی که «با حکومت و آیت‌الله خمینی به مخالف برخواسته بود» خواند. headtopics.com

به این بیشرف خبر رسوندن که تو کاریت نباشه هر حکمی بهت دادن ما توی مذاکرات , برت میگردونیم ایران .

ادامه مطلب:
ایران وایر »
Loading news...
Failed to load news.