دروغ پردازی رسانه‌های حامی تروریست‌ها علیه عملیات چشمه صلح

26/07/1398 01:31 ب.ظ

دروغ پردازی رسانه‌های حامی تروریست‌ها علیه عملیات چشمه_صلح OperationPeaceSpring disinformation

رسانه‌ها و صفحات حامی تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ به دروغ پردازی و انتشار تصاویر و ویدئوهای جعلی مختلف علیه عملیات چشمه صلح که به منظور پاکسازی تروریست‌ها از شمال شرقی سوریه آغاز شد، ادامه می دهند. حساب های وابسته به گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.

گ عکس اردوغان در مقابل یک نقشه که در آغاز عملیات چشمه صلح توسط خبرنگار آناتولی گرفته شده را تحریف کرده و به جای آن نقشه ای که شامل خاک شمال رعراق و سوریه می شود را منتاژ کرده اند.

همچنین این نقشه تحریف شده را از حساب جعلی با نام خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه نیز منتشر کردند. لابی ارمنی در ایالات متحده نیز در رسانه و حساب های کاربری خود از این تصاویر جعلی استفاده کرده است.

ادامه مطلب:
aa_persian »

دروغ «استفاده از سلاح‌های شیمیایی و ممنوعه» در عملیات چشمه صلح ترکیهحامیان گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ با دستکاری در تصاویر ادعا کردند که در عملیات چشمه صلح از سلاح شیمیایی و ممنوعه استفاده شده است. - خبرگزاری آناتولی

شمار تلفات تروریست‌ها در عملیات چشمه صلح به 673 نفر رسید

عملیات چشمه صلح تروریست‌ها را متزلزل کرد

دروغ «استفاده از سلاح‌های شیمیایی و ممنوعه» در عملیات چشمه صلح ترکیهحامیان گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ با دستکاری در تصاویر ادعا کردند که در عملیات چشمه صلح از سلاح شیمیایی و ممنوعه استفاده شده است. - خبرگزاری آناتولی

شمار تلفات تروریست‌ها در عملیات چشمه صلح به 653 نفر رسید

خبرگزاری آناتولیملت ترکیه و سربازان در کنار یکدیگرند ادامه عملیات چشمه_صلح

رسانه‌ها و صفحات حامی تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ به جعل، تحریف و سیاه نمایی علیه عملیات چشمه نیروهای مسلح ترکیه در شرق فرات ادامه می دهند.آنکارا/خبرگزاری آناتولی

رسانه‌ها و صفحات حامی تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ به دروغ پردازی و انتشار تصاویر و ویدئوهای جعلی مختلف علیه عملیات چشمه صلح که به منظور پاکسازی تروریست‌ها از شمال شرقی سوریه آغاز شد، ادامه می دهند.

حساب های وابسته به گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ عکس اردوغان در مقابل یک نقشه که در آغاز عملیات چشمه صلح توسط خبرنگار آناتولی گرفته شده را تحریف کرده و به جای آن نقشه ای که شامل خاک شمال رعراق و سوریه می شود را منتاژ کرده اند.

همچنین این نقشه تحریف شده را از حساب جعلی با نام خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه نیز منتشر کردند.

لابی ارمنی در ایالات متحده نیز در رسانه و حساب های کاربری خود از این تصاویر جعلی استفاده کرده است.

رسانه‌های غربی به جعل، تحریف و سیاه نمایی علیه عملیات چشمه نیروهای مسلح ترکیه در شرق فرات که با هدف جلوگیری از ایجاد کریدور تروریستی در مرز جنوبی کشور و بازگرداندن صلح و ثبات به منطقه آغاز شده است، ادامه می دهند. آنها پیشتر نیز در عملیات شاخه زیتون و سپر فرات از این روش برای سیاه نمایی علیه ترکیه استفاده می کردند.