دادگاه مطبوعات ایران خبرگزاری دانشجو را مجرم شناخت

01/10/1399 09:52 ق.ظ

هیات منصفه دادگاه مطبوعات ایران خبرگزاری دانشجو را در اتهام افترا مجرم شناخت. - خبرگزاری آناتولی

هیات منصفه دادگاه مطبوعات ایران خبرگزاری دانشجو را در اتهام افترا مجرم شناخت.احمد مومنی راد، سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات ایران با اعلام برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خبرگزاری دانشجو، گفت که این خبرگزاری در مورد «نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و افترا» مجرم شناخته شده است.

به گزارش خبرگزاری «ایسنا» مومنی راد درباره این پرونده اظهار داشت: «در روز یکشنبه 30 آذر 1399 در شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی 2 پرونده بررسی شد.» وی تصریح کرد: «پرونده اول دو متهم -مدیر مسئول خبرگزاری دانشجو و مصاحبه شونده- داشت که پرونده آنها با اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بررسی شد و هیات منصفه باتفاق آرا متهمان را مجرم ندانست.»

ادامه مطلب:
aa_persian »

مدیر مسئول ماهنامه ایران فردا در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد

دادگاه تجدید نظر هلند: مقررات منع تردد تا رای نهایی دادگاه برقرار می مانددادگاه هلندی که مقررات منع آمد و رفت دولت هلند بدلیل شیوع ویروس کرونا را خلاف حقوق اساسی شهروندان خوانده و از دولت خواسته بود تا این مقررات را لغو کند، بدلیل برگزاری دادگاه تجدیدنظر در روز جمعه این حکم را به حالت تعلیق درآورد.

احضار پروین محمدی نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران برای اجرای حکم دادگاه غیابی

رای دادگاه CAS درباره جودوی ایران برای سومین بار به تعویق افتاداعلام رای دادگاه حکمیت ورزش در رابطه با تعلیق جودوی ایران برای سومین بار به تعویق افتاد.

دستور دادگاه حکمیت ورزش به کنفدراسیون آسیا برای رسیدگی به شکایت ایران

هیات منصفه دادگاه مطبوعات ایران خبرگزاری دانشجو را در اتهام افترا مجرم شناخت.احمد مومنی راد، سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات ایران با اعلام برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خبرگزاری دانشجو، گفت که این خبرگزاری در مورد «نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و افترا» مجرم شناخته شده است.

به گزارش خبرگزاری «ایسنا» مومنی راد درباره این پرونده اظهار داشت: «در روز یکشنبه 30 آذر 1399 در شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی 2 پرونده بررسی شد.»

وی تصریح کرد: «پرونده اول دو متهم -مدیر مسئول خبرگزاری دانشجو و مصاحبه شونده- داشت که پرونده آنها با اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بررسی شد و هیات منصفه باتفاق آرا متهمان را مجرم ندانست.»

سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات ایران افزود: «پرونده دوم نیز مربوط به مدیر مسئول خبرگزاری دانشجو با اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و افترا بود که هیات منصفه در دو اتهام فوق الذکر متهم را باتفاق آرا مجرم دانست و ضمنا به اتفاق آرا متهم را در هر دو اتهام مستحق تخفیف ندانست.»