خبرگزاری آناتولی

23/01/1401 02:39:00 ب.ظ

پنجاه و هفتمین تور دوچرخه‌سواری جام ریاست‌جمهوری ترکیه

خبرگزاری آناتولی پنجاه و هفتمین تور دوچرخه‌سواری جام ریاست‌جمهوری ترکیه در چارچوب این تور که اولین و تنها مسابقه...

پنجاه و هفتمین تور دوچرخه‌سواری جام ریاست‌جمهوری ترکیه در چارچوب این تور که اولین و تنها مسابقه دوچرخه‌سواری بین قاره‌ای جهان است، دوچرخه‌سواران از پل چاناک‌قلعه 1915، پل شهدای 15 جولای و تونل اوراسیا عبور کرده و 3 بار تغییر قاره خواهند داد.

ادامه مطلب:
خبرگزاری آناتولی »

ما متهمیم! | سینا رحیم‌پور

دیوار روزنامه‌نگاری خیلی کوتاه است؛ این مسئله روزنامه‌نگاری کشورهای در‌حال‌توسعه و به قولی پیرامونی است. در این کشورها، روزنامه‌نگار همواره متهم است مگر اینکه خلافش ثابت شود. کسانی که روزنامه‌نگاری را چه قبل و چه بعد از انقلاب تجربه کرده‌اند، به کوتاهی این دیوار باور دارند و تجربه زیسته‌شان می‌گوید که در بحران‌های سیاسی و اجتماعی، این روزنامه‌نگاران هستند که بیش از همه آسیب می‌بینند و هزینه می‌پردازند. زمینه‌های تاریخی این مواجهه هم به دوره مشروطه بازمی‌گردد. داستان ما از مشروطه و روزنامه‌نگارانی مانند شیخ ‌احمد روحی و میرزا ‌آقاخان کرمانی تا به امروز همین بوده است. ادامه مطلب >>

Loading news...
Failed to load news.

خطیب‌زاده: اگر قرار بود خطوط قرمز را رد کنیم توافق چندین ماه قبل رخ داده بودخطیب‌زاده: اگر قرار بود خطوط قرمز را رد کنیم توافق چندین ماه قبل رخ داده بود خطیب‌زاده: موج آوارگان به ایران نمی‌تواند ادامه یابد و مسؤولیت بر دوش یک همسایه قرار بگیرد و هر چه ایران تلاش کند ظرفیت‌های ما محدود است

وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گفت که ظرفیت نصب شده تولید برق کشور از 100 هزار مگاوات فراتر رفته استوزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گفت که ظرفیت نصب شده تولید برق کشور از 100 هزار مگاوات فراتر رفته است

سفارت ایران در کابل به دلیل مسائل امنیتی امروز تعطیل شدسفارت ایران در کابل به دلیل مسائل امنیتی امروز تعطیل شد

پوتین گفت تردیدی ندارند که در 'عملیات ویژه نظامی' در اوکراین به اهداف خود دست خواهند یافترئیس‌جمهور روسیه گفت تردیدی ندارند که در 'عملیات ویژه نظامی' در اوکراین به اهداف خود دست خواهند یافت پوتین: خودمان را منفعل نخواهیم کرد. در جهان مدرن، قطع کامل روابط خارجی یک کشور ممکن نیست. درحال فعالیت و رایزنی با شرکای خود هستیم

دفتر الصرخی در عراق به آتش‌ کشیده شدمعترضین عراقی دفتر محمود الصرخی روحانی شیعی را در شهر بابل به آتش کشیدند. - خبرگزاری آناتولی

ایران کاردار سفارت افغانستان را احضار کرددر پی اعتراضات در مقابل سفارتخانه و سرکنسولگری ایران در کابل و هرات، کاردار افغانستان امروز به وزارت خارجه ایران احضار شد. - خبرگزاری آناتولی