خبرگزاری آناتولی

15/11/1400 10:21 ب.ظ

آنکارا پایتخت ترکیه با بارش برف سفیدپوش شده و مناظر زیبایی را خلق کرده است

خبرگزاری آناتولی

Fotoğraf: Hakan NuralFotoğraf: Hakan NuralFotoğraf: Hakan NuralFotoğraf: Hakan NuralFotoğraf: Hakan NuralFotoğraf: Hakan NuralFotoğraf: Hakan NuralFotoğraf: Hakan Nuralعناوین مهم

ادامه مطلب:
aa_persian »

خبرگزاری آناتولیآغاز پرواز‌های مستقیم میان ترکیه و ارمنستان

زلنسکی: با قراردادی که امروز امضا شد، تولید پهپاد بایکار ماکینا در اوکراین توسعه خواهد یافتزلنسکی: با قراردادی که امروز امضا شد، تولید پهپاد بایکار ماکینا در اوکراین توسعه خواهد یافت. زلنسکی: مراتب تشکر خود از رئیس جمهور اردوغان به خاطر ابتکار عمل در ایفای نقش میانجی‌گری بین اوکراین و روسیه برای پایان دادن به جنگ را ابراز می‌دارم.

اردوغان: بار دیگر تداوم حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین از جمله کریمه را تکرار می‌کنماردوغان: بار دیگر تداوم حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین از جمله کریمه را تکرار می‌کنم اردوغان: اقداماتی و زمینه را برای ارتقاء حجم تجارت ترکیه و اوکراین به 10 میلیارد دلار ارزیابی کردیم. اردوغان: ترکیه حاضر است به مسئولیت خود برای پایان دادن به بحران بین دو کشور دوست در منطقه دریای سیاه عمل کند.

دومین مذاکرات عادی‌سازی روابط بین نمایندگان ویژه ترکیه و ارمنستان در 24 فوریه در وین برگزار خواهد شددومین مذاکرات عادی‌سازی روابط بین نمایندگان ویژه ترکیه و ارمنستان در 24 فوریه در وین برگزار خواهد شد

سازمان ملل: مرگ 19 پناهجو به علت سرمازدگی در مرز ترکیه و یونان شوکه کننده استسازمان ملل: مرگ 19 پناهجو به علت سرمازدگی در مرز ترکیه و یونان شوکه کننده است

ترکیه خواستار پایان رفتار غیرانسانی یونان با پناهجویان در مرزها شدوزارت دفاع ملی ترکیه خواستار پایان فوری رفتار غیرانسانی یونان با پناهجویان در مرزهای زمینی و دریایی شد. - خبرگزاری آناتولی