خبرگزاری آناتولی

13/06/1400 06:17 ب.ظ

📸آغاز دور رده بندی رقابت‌های موتورکراس آزاد اروپا و زنان_جهان در ترکیه

خبرگزاری آناتولی

Fotoğraf: Mustafa Bayer

دور تمرینی و رده بندی موتور کراس آزاد اروپا «EMXOpen» و زنان جهان «WMX» در پیست مرکز موتور سواری آفیون کارا حصار ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Bayer - )دور تمرینی و رده بندی موتور کراس آزاد اروپا «EMXOpen» و زنان جهان «WMX» در پیست مرکز موتور سواری آفیون کارا حصار ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Bayer - )دور تمرینی و رده بندی موتور کراس آزاد اروپا «EMXOpen» و زنان جهان «WMX» در پیست مرکز موتور سواری آفیون کارا حصار ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Bayer - )دور تمرینی و رده بندی موتور کراس آزاد اروپا «EMXOpen» و زنان جهان «WMX» در پیست مرکز موتور سواری آفیون کارا حصار ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Bayer - )دور تمرینی و رده بندی موتور کراس آزاد اروپا «EMXOpen» و زنان جهان «WMX» در پیست مرکز موتور سواری آفیون کارا حصار ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Bayer - )دور تمرینی و رده بندی موتور کراس آزاد اروپا «EMXOpen» و زنان جهان «WMX» در پیست مرکز موتور سواری آفیون کارا حصار ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Bayer - )دور تمرینی و رده بندی موتور کراس آزاد اروپا «EMXOpen» و زنان جهان «WMX» در پیست مرکز موتور سواری آفیون کارا حصار ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Bayer - )دور تمرینی و رده بندی موتور کراس آزاد اروپا «EMXOpen» و زنان جهان «WMX» در پیست مرکز موتور سواری آفیون کارا حصار ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Bayer - )دور تمرینی و رده بندی موتور کراس آزاد اروپا «EMXOpen» و زنان جهان «WMX» در پیست مرکز موتور سواری آفیون کارا حصار ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Bayer - )دور تمرینی و رده بندی موتور کراس آزاد اروپا «EMXOpen» و زنان جهان «WMX» در پیست مرکز موتور سواری آفیون کارا حصار ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Bayer - )دور تمرینی و رده بندی موتور کراس آزاد اروپا «EMXOpen» و زنان جهان «WMX» در پیست مرکز موتور سواری آفیون کارا حصار ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Bayer - )دور تمرینی و رده بندی موتور کراس آزاد اروپا «EMXOpen» و زنان جهان «WMX» در پیست مرکز موتور سواری آفیون کارا حصار ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Bayer - )دور تمرینی و رده بندی موتور کراس آزاد اروپا «EMXOpen» و زنان جهان «WMX» در پیست مرکز موتور سواری آفیون کارا حصار ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Bayer - )دور تمرینی و رده بندی موتور کراس آزاد اروپا «EMXOpen» و زنان جهان «WMX» در پیست مرکز موتور سواری آفیون کارا حصار ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Bayer - )دور تمرینی و رده بندی موتور کراس آزاد اروپا «EMXOpen» و زنان جهان «WMX» در پیست مرکز موتور سواری آفیون کارا حصار ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Bayer - )دور تمرینی و رده بندی موتور کراس آزاد اروپا «EMXOpen» و زنان جهان «WMX» در پیست مرکز موتور سواری آفیون کارا حصار ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Bayer - )دور تمرینی و رده بندی موتور کراس آزاد اروپا «EMXOpen» و زنان جهان «WMX» در پیست مرکز موتور سواری آفیون کارا حصار ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Bayer - )دور تمرینی و رده بندی موتور کراس آزاد اروپا «EMXOpen» و زنان جهان «WMX» در پیست مرکز موتور سواری آفیون کارا حصار ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Bayer - )دور تمرینی و رده بندی موتور کراس آزاد اروپا «EMXOpen» و زنان جهان «WMX» در پیست مرکز موتور سواری آفیون کارا حصار ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Bayer - )دور تمرینی و رده بندی موتور کراس آزاد اروپا «EMXOpen» و زنان جهان «WMX» در پیست مرکز موتور سواری آفیون کارا حصار ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Bayer - )دور تمرینی و رده بندی موتور کراس آزاد اروپا «EMXOpen» و زنان جهان «WMX» در پیست مرکز موتور سواری آفیون کارا حصار ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Bayer - )دور تمرینی و رده بندی موتور کراس آزاد اروپا «EMXOpen» و زنان جهان «WMX» در پیست مرکز موتور سواری آفیون کارا حصار ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Bayer - )دور تمرینی و رده بندی موتور کراس آزاد اروپا «EMXOpen» و زنان جهان «WMX» در پیست مرکز موتور سواری آفیون کارا حصار ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Bayer - )دور تمرینی و رده بندی موتور کراس آزاد اروپا «EMXOpen» و زنان جهان «WMX» در پیست مرکز موتور سواری آفیون کارا حصار ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Bayer - )دور تمرینی و رده بندی موتور کراس آزاد اروپا «EMXOpen» و زنان جهان «WMX» در پیست مرکز موتور سواری آفیون کارا حصار ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Bayer - )

ادامه مطلب:
aa_persian »

خبرگزاری آناتولی📸اینفوگرافیک قرارگاه دفاعی جدید ترکیه در یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری بهره برداری خواهد شد

تیم ملی گلبال بانوان ترکیه در فینال رقابت‌های پارالمپیک توکیو به مدال طلا دست یافتتیم ملی گلبال بانوان ترکیه در فینال رقابت‌های پارالمپیک توکیو به مدال طلا دست یافت

سه تروریست پ.ک.ک/ک.ج.ک طی عملیات سازمان اطلاعات ترکیه در شمال عراق از پای درآمدندسه تروریست پ.ک.ک/ک.ج.ک طی عملیات سازمان اطلاعات ترکیه در شمال عراق از پای درآمدند

اردوغان: در بخش گردشگری ضرر‌های خود را جبران کرده و حتی به سود دست یافتیماردوغان: در بخش گردشگری ضرر‌های خود را جبران کرده و حتی به سود دست یافتیم شما هم باور می کنید!؟ خود من یک هفته پیش از آنتالیا آمدم هتل دارها خون گریه می کنند.

پوتین: شاهد فاجعه انسانی پس از خروج آمریکا از افغانستان هستیمرئيس جمهور روسیه، خروج آمریکا و رها کردن همکارانشان در افغانستان را فاجعه انسانی عنوان کرد. - خبرگزاری آناتولی پوتین گوه خورد با کل چین داره به ترس دامن میزنه تا ازش میوه بگیره.یعنی نفوذ بیشتر در کشورهای وحشت زده تورک آسیای میانه. بهتره تورکیه حمایتشون کنه.منافع اقتصادی زیادی هم داره

معلمی در فرانسه به دلیل تمجید از طالبان تعلیق شدیک معلم در شهر نانسی فرانسه به دلیل تحسین طالبان در شبکه‌های اجتماعی از کار برکنار شد. - خبرگزاری آناتولی