خبرگزاری آناتولی

21/12/1399 11:59 ق.ظ

🖊️اینفوگرافیک I ده درصد از برق مورد نیاز جهان از طریق انرژی هسته‌ای تأمین می‌شود ◀️ظرفیت تولید نیرو از طریق انرژی هسته‌ای که 10 درصد از نیاز برق جهانی را تأمین‌ می‌کند و از نظر تأمین انرژی به عنوان یک منبع قابل اعتماد شناخته می‌شود، افزایش می‌یابد

خبرگزاری آناتولی

ده درصد از برق مورد نیاز جهان از طریق انرژی هسته‌ای تأمین می‌شود

ظرفیت تولید نیرو از طریق انرژی هسته‌ای که 10 درصد از نیاز برق جهانی را تأمین‌ می‌کند و از نظر تأمین انرژی به عنوان یک منبع قابل اعتماد شناخته می‌شود، افزایش می‌یابد.

ادامه مطلب:
aa_persian »