آغدام, ارمنستان, آذربایجانی‌ها

آغدام, ارمنستان

خبرگزاری آناتولی

خبرگزاری آناتولی

21/11/2020 12:17:00 ب.ظ

🖊️اینفوگرافیک I « آغدام » که توسط ارمنستان مانند «هیروشیما» شده، از اسارت آزاد شد ◀️استان « آغدام » که ارمنستان در سال 1993 اشغال کرد، پس از 27 سال به صاحبان اصلی آن یعنی آذربایجانی‌ها تحویل داده شد

خبرگزاری آناتولی

«آغدام» که توسط ارمنستان مانند «هیروشیما» شده، از اسارت آزاد شداستان «آغدام» که ارمنستان در سال 1993 اشغال کرد، پس از 27 سال به صاحبان اصلی آن یعنی آذربایجانی‌ها تحویل داده شد. ادامه مطلب: خبرگزاری آناتولی »

Telegram: Instant View

حالا هی هندونه بده و بمال بنام ترک خاک میشه ؟ یک متر جا میخوابی حالا میخوای پان باشی یا ساده، این مناطق صاحبش یکی دیگه س ،گور خود را بکنید آینده_روشن