خبرگزاری آناتولی

21/04/1399 02:13 ب.ظ

دوره‌های آموزشی موج‌سواری در آلاچاتی آغاز شد

خبرگزاری آناتولی آموزش موج‌سواری در آلاچاتی که برای این ورزش منطقه مناسبی است به دنبال کاهش تدابیر اتخاذی جهت مبارزه با کرونا برای گروه‌های سنی مختلف از سرگرفته شد.

( Mehmet Emin Mengüarslan - ) ( Mehmet Emin Mengüarslan - )

( Mehmet Emin Mengüarslan - ) ( Mehmet Emin Mengüarslan - )

( Mehmet Emin Mengüarslan - ) ( Mehmet Emin Mengüarslan - ) headtopics.com

ادامه مطلب:
aa_persian »

حکم حبس ابد رهبر اخوان‌المسلمین مصر و معاون وی تایید شدحکم حبس ابد رهبر اخوان‌المسلمین مصر و معاون وی تایید شد

وزیر بهداشت ترکیه: دفتر آمادگی در برابر اوضاع اضطراری انسانی و بهداشتی در استانبول گشایش می‌یابدوزیر بهداشت ترکیه: دفتر آمادگی در برابر اوضاع اضطراری انسانی و بهداشتی در استانبول گشایش می‌یابد

تعداد کل بهبودیافتگان از کرونا در ترکیه به 190 هزار و 390 نفر رسیدتعداد کل بهبودیافتگان از کرونا در ترکیه به 190 هزار و 390 نفر رسید مجموع قربانیان کرونا در ترکیه با مرگ 18 مبتلای دیگر طی شبانه‌روز گذشته به 5300 نفر رسید. همچنین تعداد کل بیماران کرونایی نیز با ثبت 1024 مورد جدید به 209 هزار و 962 نفر افزایش یافت

خبرگزاری آناتولی📌اینفوگرافیک وتوی قطعنامه شورای امنیت توسط چین و روسیه؛ میلیون‌ها سوری در معرض گرسنگی هستند

کرونا در برزیل، مکزیک و هند طی یک روز 2425 قربانی گرفتطی شبانه روز گذشته در برزیل 1220 نفر، در مکزیک 730 و در هندوستان 475 تن دیگر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند

شمار مبتلایان به کرونا در افغانستان به 34 هزار و 194 نفر رسیدشمار مبتلایان به کرونا در افغانستان به 34 هزار و 194 نفر رسید افغانستان:‌ با فوت 14 بیمار دیگر طی 24 ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا به 971 نفر رسید

)

Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

آموزش موج‌سواری در آلاچاتی که برای این ورزش منطقه مناسبی است به دنبال کاهش تدابیر اتخاذی جهت مبارزه با کرونا برای گروه‌های سنی مختلف از سرگرفته شد. ( Mehmet Emin Mengüarslan - )

Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

آموزش موج‌سواری در آلاچاتی که برای این ورزش منطقه مناسبی است به دنبال کاهش تدابیر اتخاذی جهت مبارزه با کرونا برای گروه‌های سنی مختلف از سرگرفته شد. ( Mehmet Emin Mengüarslan - )

Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

آموزش موج‌سواری در آلاچاتی که برای این ورزش منطقه مناسبی است به دنبال کاهش تدابیر اتخاذی جهت مبارزه با کرونا برای گروه‌های سنی مختلف از سرگرفته شد. ( Mehmet Emin Mengüarslan - )

Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

آموزش موج‌سواری در آلاچاتی که برای این ورزش منطقه مناسبی است به دنبال کاهش تدابیر اتخاذی جهت مبارزه با کرونا برای گروه‌های سنی مختلف از سرگرفته شد. ( Mehmet Emin Mengüarslan - )

Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

آموزش موج‌سواری در آلاچاتی که برای این ورزش منطقه مناسبی است به دنبال کاهش تدابیر اتخاذی جهت مبارزه با کرونا برای گروه‌های سنی مختلف از سرگرفته شد. ( Mehmet Emin Mengüarslan - )

Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

آموزش موج‌سواری در آلاچاتی که برای این ورزش منطقه مناسبی است به دنبال کاهش تدابیر اتخاذی جهت مبارزه با کرونا برای گروه‌های سنی مختلف از سرگرفته شد. ( Mehmet Emin Mengüarslan - )

Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

آموزش موج‌سواری در آلاچاتی که برای این ورزش منطقه مناسبی است به دنبال کاهش تدابیر اتخاذی جهت مبارزه با کرونا برای گروه‌های سنی مختلف از سرگرفته شد. ( Mehmet Emin Mengüarslan - )

Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

آموزش موج‌سواری در آلاچاتی که برای این ورزش منطقه مناسبی است به دنبال کاهش تدابیر اتخاذی جهت مبارزه با کرونا برای گروه‌های سنی مختلف از سرگرفته شد. ( Mehmet Emin Mengüarslan - )

Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

آموزش موج‌سواری در آلاچاتی که برای این ورزش منطقه مناسبی است به دنبال کاهش تدابیر اتخاذی جهت مبارزه با کرونا برای گروه‌های سنی مختلف از سرگرفته شد. ( Mehmet Emin Mengüarslan - )

Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

آموزش موج‌سواری در آلاچاتی که برای این ورزش منطقه مناسبی است به دنبال کاهش تدابیر اتخاذی جهت مبارزه با کرونا برای گروه‌های سنی مختلف از سرگرفته شد. ( Mehmet Emin Mengüarslan - )

Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

آموزش موج‌سواری در آلاچاتی که برای این ورزش منطقه مناسبی است به دنبال کاهش تدابیر اتخاذی جهت مبارزه با کرونا برای گروه‌های سنی مختلف از سرگرفته شد. ( Mehmet Emin Mengüarslan - )

Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

آموزش موج‌سواری در آلاچاتی که برای این ورزش منطقه مناسبی است به دنبال کاهش تدابیر اتخاذی جهت مبارزه با کرونا برای گروه‌های سنی مختلف از سرگرفته شد. ( Mehmet Emin Mengüarslan - )

Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

آموزش موج‌سواری در آلاچاتی که برای این ورزش منطقه مناسبی است به دنبال کاهش تدابیر اتخاذی جهت مبارزه با کرونا برای گروه‌های سنی مختلف از سرگرفته شد. ( Mehmet Emin Mengüarslan - )

Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

آموزش موج‌سواری در آلاچاتی که برای این ورزش منطقه مناسبی است به دنبال کاهش تدابیر اتخاذی جهت مبارزه با کرونا برای گروه‌های سنی مختلف از سرگرفته شد. ( Mehmet Emin Mengüarslan - )

عناوین مهم