خبرگزاری تسنیم

16/07/1400 09:13 ق.ظ

🎥 آخرین خبرها از انتخابات پارلمانی عراق گزارش خبرنگار اعزامی تسنیم از بغداد ويدئو كامل:

ادامه مطلب:
Tasnimnews_Fa »

خبرگزاری تسنیم

وجود بیش از ۶۱ هزار بازمانده از تحصیل و ترک‌تحصیل‌کرده در سیستان‌وبلوچستان

رازگشایی از خط‌خوردگی نامه‌های ماری‌آنتوانت به معشوق خود پس از ۲۳۰ سالدانشمندان در فرانسه موفق شده‌اند با استفاده از تکنیک جدید اشعه ایکس پس از حدود ۲۳۰ سال خط‌خوردگی‌های نامه‌های ملکه ماری آنتوانت، همسر لوئی شانزدهم آخرین پادشاه فرانسه، به معشوق خود را رازگشایی کنند و بفهمند چه کلماتی به عمد سیاه شده‌اند.

تحقیقات قضایی از صدراعظم اتریش به دلیل استفاده از رسانه‌ها برای منافع حزبی آغاز شددستگاه قضائی اتریش تحقیقات از سباستین کورتس، صدراعظم این کشور را به ظن فساد آغاز کرد. آقای کورتس مظنون به آن است که از بودجه دولت برای ایجاد یک پوشش رسانه‌ای مطلوب خود استفاده کرده است. حاجی ولش کنین بیاین ببیند کل مملکت در اختیار یکی دونفره اینجا 😂

اضافه شدن ۲۰۰ مدرسه در استان تهران به مراکز واکسیناسیونِ دانش آموزان/ آمار روزانه کمتر از یک میلیون تزریق واکسن، مطلوب نیست/ عدم استقبال از واکسینه شدن از سوی جمعیت باقی ماندهدر گفتگو با ایلنا مطرح شد: اضافه شدن ۲۰۰ مدرسه در استان تهران به مراکز واکسیناسیونِ دانش آموزان/ آمار روزانه کمتر از یک میلیون تزریق واکسن، مطلوب نیست/ عدم استقبال از واکسینه شدن از سوی جمعیت باقی مانده

واکنش پاپ به گزارش پدوفیلی در فرانسه: از این واقعیت هولناک اندوهگینمیکی از قربانیان پدوفیلی در کلیسا می‌گوید: «وقتی ماجرا را به مادرم گفتم، جواب داد 'فکر می‌کردم وضعیت خراب باشد.'همین پاسخ تمام اعتمادم به پدر و مادرم را ویران کرد. آن‌ها در نظر من مسئول حفاظت از فرزندشان بودند نه اینکه بدانند و باز هم مرا به کلیسا بفرستند.» تمام دنیای_غرب با تجاوز و قتل ساخته شده☺ پاپ گوه خورد با ادمين يورو نيوز واقعیت و حقیقت هولناک، علوم ذهنی دوگانه ی صلیبچیهای گلیساست نه چیز دیگر