خانواده چه‌گونه می‌تواند وضعیت عضو بازداشت شده خود را پی‌گیری کند؟

20/09/1399 09:24:00 ب.ظ

⚖️ خانواده فردی که توسط ماموران اطلاعات و یا سپاه دستگیر شده است، چه‌گونه می‌تواند وضعیت عضو خانواده خود را پی‌گیری کند؟ پاسخ این پرسش حقوقی را در ایران‌وایر بخوانید 👇 سوال_جواب_حقوقی اطلاع_رسانی

ادامه مطلب:
ایران وایر »
Loading news...
Failed to load news.

شرکت آلمانی آبجویی ابداع کرد که در خانه و با ترکیب پودر و آب درست می‌شود

با نزدیک شدن فصل تابستان و گرمای هوا، بازار فروش آبجو بار دیگر رونق گرفته است. اکنون یک شرکت آلمانی می‌گوید با آبجوسازی در خانه می‌خواهد این صنعت را متحول کند. ادامه مطلب >>