جنجال انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر سر چیست؟

جنجال انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر سر چیست؟

10.11.2019

جنجال انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر سر چیست؟

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ششم میزان برگزار شد ولی با گذشت بیش از چهل روز از برگزاری انتخابات هنوز سرنوشت آن مشخص نیست، تاکنون کمیسیون انتخابات افغانستان نتوانسته که مشخص کند که چه کسی رئیس جمهوری افغانستان باشد.

Image caption انتخابات افغانستان بیش از چهل روز قبل برگزار شد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان/مهر برگزار شد. در اولین روزهای برگزاری، کمیسیون انتخابات افغانستان میزان تخمینی مشارکت رای‌دهندگان را در سراسر این کشور، دو میلیون و ۶۹۵ هزار و ۸۹۰ نفر اعلام کرده بود. میزان مشارکت اولیه درانتخابات زمانی مشخص شد که کمیسیون آرای ریخته‌شده را در سرور (بانک اطلاعات) مرکزی کمیسیون انتخابات و سرور شرکت درمولوگ که مسئول بخش فنی کمیسیون انتخابات است، وارد کردند. چرا سقف مشخص مشارکت هنوز مبهم است؟ کمیسیون انتخابات در ۴۰ روز گذشته چندین آمار از میزان مشارکت مردم در انتخابات را اعلام کرده است. میزان مشارکت، حدود یک هفته بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دو میلیون و ۶۹۵ هزار و ۸۹۰ نفر اعلام شد. این نهاد ۲۲ میزان/مهر، شانزده روز بعد از برگزاری انتخابات اعلام کرد که موفق شده آرای ۲۲ هزار و ۵۸۸ محل رای‌گیری را به سیستم مرکزی و سرور درملوگ منتقل کند که آرای دارای علامت بیومتریک این محل‌ها یک میلیون و ۷۳۷ هزار و ۷۸ رای بوده است. کمیسیون انتخابات ۱۱عقرب/ آبان اعلام کرد که شرکت آلمانی درملوگ به این نهاد گفته از یک میلیون و ۹۲۹ هزار و ۳۳۳ رای که وارد سرور مرکزی این شرکت شده، یک میلیون ۸۴۳ هزار و ۱۰۷ رای معتبر و باقی خلاف معیار شناسایی شده است. حق نشر عکس Image caption میزان مشارکت واقعی تاکنون مشخص نشده است هنوز مشخص نشده که میزان واقعی مشارکت کنندگان چه تعداد است؟ تیم عبدالله خواهان مشخص شدن میزان واقعی مشارکت کنندگان شده ولی کمیسیون می‌گوید که میزان واقعی مشارکت کنندگان بعد از بازشماری مراکزی مشخص می‌شود که قرنطین شده و یا دستگاه‌های بیومتریک در آنان با مشکل روبرو شده است. شمار محل‌های باز در روز انتخابات در اولین روزهای برگزاری انتخابات افغانستان در ابتدا کمیسیون انتخابات اعلام کرد که از میان ۲۹ هزار و ۵۸۶ محل‌رای در سراسر افغانستان در روز انتخابات سه هزار و ۱۸ محل مسدود بوده است. بعدا این کمیسیون اعلام کرد که در روز انتخابات به تعداد ۲۶ هزار و ۵۰۰ محل باز بوده و آرای آنان وارد سیستم مرکزی انتخابات و شرکت درملوگ شده است. براساس اعلام کمیسیون آرای ۸۲۵۵ محل تاکنون مشخص نشده و این محل‌ها باید دوباره بازشماری شود. از این جمله به گفته کمیسیون انتخابات ۲۴۲۳ محل موارد هستند که به دلیل مشکلات در دستگاه بیومتریک وارد سیستم نشده‌اند. حق نشر عکس IEC Image caption کمیسیون انتخابات گفته که در روز انتخابات به تعداد ۲۶ هزار و ۵۰۰ محل باز بوده‌اند کمیسیون انتخابات گفته که از ۲۴۲۳ محل ۱۲۸۷ محل رای دهی که در روز برگزاری انتخابات براساس گزارش تایید شده رئیس محل، مدیر مرکز، آمر و مامور ولسوالی، رئیس دفتر ولایت و دبیرخانه کمیسیون در روز انتخابات باز بوده‌اند، بازشماری شود. بخش دیگر که کمیسیون خواستار بازشماری آن شده ۱۱۳۶ محل رای دهی است که بر اساس گزارش تایید شده رئیس محل، مدیر مرکز، آمر و مامور ولسوالی، رئیس دفتر ولایتی، دبیرخانه کمیسیون و نهادهای امنیتی در روز انتخابات باز بوده، اما فرم نتایج و یا عکس فرم به مرکز نرسیده، در صورتیکه گزارش یا سندی مبنی بر تخلف و تقلب موجود نباشد و صندوق رای دهی در انبار دفتر ولایتی موجود باشد، به صندوق رای دهی مراجعه شده و مطابق به حکم قانون عمل شود. شمار دستگاه بیومتریک قبل از برگزاری انتخابات، کمیسیون اعلام کرد که برای شفافیت آن ۳۸ هزار دستگاه را به ولایت فرستاده‌است. حدود ۲۹ هزار دستگاه برای ۲۹ هزار محل رای و ۵ هزار دستگاه ذخیره به مراکز رای گیری فرستاده شده تا در صورتی‌که دستگاهی از کار بیفتد و یا کار نکند از آن استفاده شود. از جمله ۳۸ هزار دستگاه چهار هزار نیز برای آموزش کارمندان به ولایت‌ها فرستاده شده بود. کمیسیون انتخابات می‌گوید که ۲۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه در روز انتخابات استفاده شده که از این میان ۲۰۰ دستگاه و یا کارت حافظه آنان ناپدید هستند. تیم ثبات و همگرای شمار دستگاه‌های مفقود شده را ۷۰۰ عدد گفته است. اعتراض تیم ثبات و همگرایی چه است؟ تیم ثبات و همگرایی مدعی شده که چهار نوع"آرای تقلبی که رقم درشتی را تشکیل می‌دهند"، تحت هیچ شرایطی برای این تیم قابل پذیرش نیستند. شمار این آرا به گفته تیم ثبات و همگرایی ۳۰۰ هزار رای هستند. Image caption تیم ثبات و همگرایی گفته که چهار نوع رای برای آنان قابل پذیرش نیست این چهار نوع آرا براساس اعلام تیم ثبات و همگرایی عبارتند از ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رای که در بخش قرنطین دستگاه درملوگ قرار دارد؛ قسمت دیگر ۱۰۲ هزار و ۱۲ رای است که خارج از زمان (قبل از ساعت ۷ صبح و بعد از ساعت ۵ عصر روز انتخابات) به صندوق انداخته شده‌اند؛ بخش دیگر رای‌های هستند که عکس از روی عکس و یا دارای عکس‌های تکراری هستند؛ رای‌های حدود ۷۰۰ دستگاه بیومتریک که کارت حافظه آنها گم شده و اکنون اساس محاسبه قرار گرفته بخش چهارم است. نظر کمیسیون انتخابات چه است؟ کمیسیون مستقل انتخابات گفته که بعد از اتمام کار و مقایسه معلومات مرکز ملی جمع بندی نتایج با مرکز جمع بندی نتایج دیجتالی و معلومات بیومتریکی که از شرکت درملوگ گرفته یکی از مسائل مهم؛ بررسی و بازشماری آرای محل‌های است که مطابق قانون، لایحه و طرزالعمل‌های کمیسیون دارای مشکل هستند. این کمیسیون شمار این مراکز را ۸۲۵۵ محل اعلام کرده که در۳۴ ولایت افغانستان باید مورد بازشماری و بررسی قرار گیرند. کمیسیون می‌گوید که هدف بازشماری، جدا سازی آرای سفید و سیاه است. حق نشر عکس Image caption کمیسیون انتخابات می‌گوید با انجام بازشماری رای سفید از سیاه تفکیک خواهد شد براساس اعلام کمیسیون انتخابات در میان محل‌های ذکر شده ۲۴۲۳ محل‌های قراردارد که به دلیل مشکلات و یا مفقودی دستگاه بیومتریک وارد سیستم نشده و این کمیسیون می‌گوید که در روند بازشماری سرنوشت این آرا نیز باید مشخص شود. به گفته علی افتخاری، یکی از سخنگویان کمیسیون انتخابات زمانی که کمیسیون می‌خواهد به صندوق‌های رای مراجعه کند به معنی این نیست که در این صندوق‌ها همه آرای پاک وجود دارد. او افزود که ممکن است که دستگاه‌های بیومتریک نیز در داخل صندوق‌های باشد که اکنون قرنطین شده‌اند. به گفته آقای افتخاری تنها راه مشخص شدن درستی و نادرستی این رای‌ها مراجعه به صندوق، مطابق به قوانین و مقرره‌های انتخابات است. او گفت اگر اشکالی در کار کمیسیون وجود داشت نامزدها می‌توانند بعد از اعلام نتایج ابتدایی به کمیسیون شکایات انتخاباتی شکایت کنند. موضوعات مرتبط ادامه مطلب: BBC NEWS فارسی

جایزه 'حقوق زنان' نشست جانبی اجلاس ژنو به شاپرک شجری‌زاده اهدا شد | DW | 18.02.2020انتشار اخبار غیررسمی درباره فرار مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی از ایران

فائزه هاشمی: «هر ایرانی، یک پیکان» به «هر ایرانی یک پرونده قضایی» تبدیل شده استمورفی دیدار خود با ظریف را تایید کرد

واکنش پمپئو به خبر تاییدنشده دیدار یک سناتور دموکرات با ظریف: او وزیر خارجه بزرگترین حکومت حامی تروریسم در...اختصاصی/آقاتهرانی: مذاکرات ادامه دارد/ امیدواریم به لیست واحد برسیم- اخبار سیاسی - اخبار تسنیم - Tasnim

حدادعادل: تلاش‌ها برای رسیدن به وحدت ادامه دارد/ چند ساعت دیگر صبر کنید- اخبار سیاسی - اخبار تسنیم - Tasnimباز شماری آرا یی پاک وناپاک بقول خودشان

حضور ماموران پلیس بولیوی در میان معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوریپلیس در چند شهر بولیوی به جمع معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پیوسته است. بر اساس گزارش های منتشر شده، ماموران پلیس با به تن داشتن لباس خدمت در جمع تظاهرکنندگان در سوکره، لاپاز و دیگر شهرهای عمده بولیوی حضور پیدا کرده اند. معترضان اوو مورالس، رییس جمهوری بولیوی را متهم می کنند که برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نتیجه آن را دست کاری کرده است. مورالس متقلب باید برود

کانیه وست برای دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نامزد می‌شودهمسر کیم کارداشیان که اخیرا با آلبوم «مسیح پادشاه است» به دنیای موسیقی بازگشته، می‌خواهد نام خود را به «مسیحی میلیارد نابغه کانیه وست» تغییر دهد. پیش خودش گفته من ازین ترامپ دیونه چی کم دارم !؟ از آمریکای خالیوودی هیچی غیرممکن نیست 😂 دیگه هیچی تو این دنیا نمیتونه منو شگفت زده کنه 😐😊

کمیسیون انتخابات افغانستان: بازشماری آرا آغاز می‌شود؛ تیم عبدالله: خلاف قانون استکمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرده که روند بازشماری آرا بیش از هشت هزار محل را به زودی آغاز می‌کند. تیم عبدالله عبدالله، از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان این کار را خلاف قانون دانسته و از ناظران خود خواسته که در این روند مشارکت نکنند. مسخره‌ترین انتخابات در افغانستان است artinmajd تیم عبدالله یه ملیون رایو عرضه ندارن بشمارن

دیدار کالین با جفری پیرامون آخرین تحولات در سوریهسخنگوی ریاست جمهوری ترکیه و نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور سوریه در استانبول دیدار و گفت‌وگو کردند. - خبرگزاری آناتولی

آینده سیاسی علی لاریجانی؛ وداع با قدرت یا سودای ریاست جمهوری؟ | DW | 10.11.2019علی لاریجانی در موقعیت دشواری قرار گرفته است. انصراف او از نامزدی انتخابات مجلس می‌تواند به حذف او از معادلات قدرت بینجامد. برخی از دورخیز او برای ریاست جمهوری خبر می‌دهند. اما این هدف هم برایش از مسیر مجلس می‌گذرد. علی لاریجانی و برادران او عراقی هستند تاحالا اینها بودند چه خدمتهایی به مردم ایران وپیشرفت ایران کردند ؟؟؟؟؟!!!!!!😳😳😳😳😳😳😳 تازه چه اینها باشند چه نباشند بدتر ازهمه میان رژیم داعش ایران وآخوندها نسل مغول نسل حرمله اند ضد ایران ضد ایرانید در اصل کل سیستم دیکتاتوری جمهوری_اسلامی باید کنار برود. تعویض افراد انتصابی فرقی به حال مردم ایران نمیکند. ساعت۶ لاریجانی نامزد ریاست جمهوری نخواهد شد چون نمیخواد شکست بخوره حداکثرش اینه که با حکم رهبر به مجمع تشخیص مصلحت نظام میره و شاید پست‌های دیگه‌ای هم از رهبر بگیره

YouTubeEnjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.فرمانده نیروی دریایی سپاه: 17 هزار شناور در صورت نیاز برای دفاع از کشور مسلح می‌شوند- اخبار اقتصادی - اخبار تسنیم - Tasnim

برای هشت فعال محیط زیست در ایران احکام قطعی ۵۸سال حبس صادر شد

وزارت نفت با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارد

وزیر کشور ایران: تا برگزاری انتخابات از اعلام آمار مبتلایان کرونا خودداری کنید

خودروسازان در آستانه دور زدن مجدد قانون هوای پاک؟

شرمن: حمله ترامپ به ژنرال سلیمانی اقدامی پرمخاطره بود

عرف: تخلف بزرگ انتخاباتی گزارش نشده است

نوشتن نظر

Thank you for your comment.
Please try again later.

آخرین اخبار

اخبار

10 نوامبر 2019, يكشنبه اخبار

اخبار قبلی

سقوط دیوار برلین؛ ایرانی‌ها کجا بودند؟ 'در دل‌هایی عروسی بود و برخی دل‌ها خون'

اخبار بعدی

کارخانه توربین‌سازی شرکت توربین‌های صنعتی غدیر یزد افتتاح شد
جایزه 'حقوق زنان' نشست جانبی اجلاس ژنو به شاپرک شجری‌زاده اهدا شد | DW | 18.02.2020 انتشار اخبار غیررسمی درباره فرار مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی از ایران فائزه هاشمی: «هر ایرانی، یک پیکان» به «هر ایرانی یک پرونده قضایی» تبدیل شده است مورفی دیدار خود با ظریف را تایید کرد واکنش پمپئو به خبر تاییدنشده دیدار یک سناتور دموکرات با ظریف: او وزیر خارجه بزرگترین حکومت حامی تروریسم در... اختصاصی/آقاتهرانی: مذاکرات ادامه دارد/ امیدواریم به لیست واحد برسیم- اخبار سیاسی - اخبار تسنیم - Tasnim حدادعادل: تلاش‌ها برای رسیدن به وحدت ادامه دارد/ چند ساعت دیگر صبر کنید- اخبار سیاسی - اخبار تسنیم - Tasnim عبدالله گل: اسلام سیاسی در همه جهان سقوط کرده است تحریم جدید آمریکا علیه شرکت روسی؛ مایک پمپئو: شریان حیاتی مادورو برای دور زدن تحریم را قطع کردیم انتقاد پمپئو از دیدار سناتورهای آمریکایی با ظریف کدخدایی: بررسی‌ صلاحیت‌ها تمام شد؛ بررسی فی‌البداهه نداریم وزیر نفت ایران: با سیلی صورت خود را سرخ نگهداشته‌ایم | DW | 18.02.2020
فرمانده نیروی دریایی سپاه: 17 هزار شناور در صورت نیاز برای دفاع از کشور مسلح می‌شوند- اخبار اقتصادی - اخبار تسنیم - Tasnim برای هشت فعال محیط زیست در ایران احکام قطعی ۵۸سال حبس صادر شد وزارت نفت با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارد وزیر کشور ایران: تا برگزاری انتخابات از اعلام آمار مبتلایان کرونا خودداری کنید خودروسازان در آستانه دور زدن مجدد قانون هوای پاک؟ شرمن: حمله ترامپ به ژنرال سلیمانی اقدامی پرمخاطره بود عرف: تخلف بزرگ انتخاباتی گزارش نشده است مایک پمپئو در آنگولا بر همکاری اقتصادی و مبارزه با فساد تاکید کرد آزادی بهاره هدایت با وثیقه ۲٠٠میلیون تومانی کمک ۱۰ میلیارد دلاری ثروتمندترین مرد جهان برای مبارزه با گرمایش زمین ورود سامانه بارشی جدید به کشور از فردا استخدام سیاهی‌لشکر برای گرم کردن ستاد انتخابات