جدال تصاحب افغانستان و ایران در ثبت میراث مشترک در یونسکو - BBC News فارسی

30/09/1399 11:25:00 ق.ظ

جدالِ تصاحب افغانستان و ایران در ثبت میراث مشترک در یونسکو

مینیاتور در پانزدهمین اجلاس کمیته بین‌الدول میراث‌فرهنگی ناملموس یونسکو به نام ایران و چند کشور دیگر ثبت شد. و افغانستان اعتراض کرد. این نوشته نگاه کلی به جدال کشورهای منطقه درباره ثبت میراث فرهنگی مشترک در یونسکو است. بسیاری از کسانی که بر کرسی سیاست و قدرت تکیه زده‌اند برای این فرهنگ "تَره هم خُرد نمی‌کنند" آن‌ها جدالِ تصاحب دارند.

همان گونه که خود را صاحب زمین و قدرت می‌دانند صاحب مردم و فرهنگ نیز فرض می‌کنند؛ فرهنگی که باید آن را بدانی، بر مدار آن بچرخی و دوست داشته باشی تا بتوانی تصاحبش کنی. اما آن‌ها فقط بار منافع‌شان را بر شانه‌اش می‌گذارند و هی می‌زنند چنان که چهارپایی را. برای‌شان مهم نیست که این بار چه قدر کمر شکن باشد. آن‌ها آب را گل آلود می‌کنند و ماهی‌شان را می‌گیرند و برای‌شان مهم نیست "در فرودست انگار کفتری می‌خورد آب" آن کفتر فرزند من و شماست که با شیوه‌ای که آن‌ها پیش گرفته‌اند و پیشه‌ای که ما، در آینده‌ای نه چندان دور باید لجن بخورد و حتی همان آب گل آلود نیز برایش میسر نباشد.

قصد من در این نوشته بیان این نیست که بگویم هنر مینیاتور، سازِ دوتار، مثنوی مولانا یا... میراث کیست که مخاطبان این نوشته -اهل فرهنگ و هنر- بهتر از من می‌دانند که میراث ماست؛ یعنی همۀ ما بدون در نظر گرفتن مرزهایی که "شمشیر روی نقشۀ جغرافیا" کشیده است.

ادامه مطلب:
BBC NEWS فارسی »
Loading news...
Failed to load news.

ویدیوها : مسابقه زنان برای بزرگ‌ترین شکم باردار؛ عجیب و جالب یا احمقانه و بی‌مورد؟

ویدیوها : زنان باردار در نیکاراگوئه برای بزرگ‌ترین سایز شکم باهم به رقابت پرداختند. ادامه مطلب >>

گور پدر رفسنجانی افغانستان هم میتونه حمله انتحاری با تویوتا کرولا رو ثبت جهانی کنه. همین طور بچه بازی، چوچه بازی، عبور غیر قانونی از مرزها و... رو ثبت جهانی کنه. البته مهمترین میراث فرهنگی و اجتماعی و معنوی افغانی ها نمک به حرامی اونهاست.در پاکستان کسی افغانی نمیگه، بهشون اونجا میگن : نمک به حرام