توهین علیه رئیس جمهور اخبار

توهین علیه رئیس جمهور

بعضی نه در آزادی بیان که در آزادی توهین هم چک سفید امضا دارند

شریعتمداری: بعضی نه در آزادی بیان که در آزادی توهین هم چک سفید امضا دارند

24/01/2021 02:02:00 ب.ظ

ادامه مطلب...