تعهدات طرف‌های برجامی انجام نشود، اجرای پروتکل الحاقی متوقف خواهد شد

28/11/1399 08:26 ق.ظ

خطیب‌زاده: اگر طرف مقابل به تعهداتش تا هفته اول اسفند اجرا نکنند، دولت موظف به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است. این اقدام به معنای توقف نظارت‌های فراپادمانی است. در واقع ایران عضو پادمان و ان‌پی‌تی است ولی پروتکل‌ الحاقی متوقف می‌شود. پروتکل_الحاقی

تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه امروز دوشنبه در نشست خبری گفت: اگر طرف مقابل به تعهداتش تا هفته اول اسفند اجرا نکنند، دولت موظف به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است. این اقدام به معنای توقف نظارت‌های فراپادمانی است. در واقع ایران عضو پادمان و ان‌پی‌تی است ولی پروتکل‌ الحاقی متوقف می‌شود.

ادامه مطلب:
IRNA_1313 »