تحریم‌ها اوضاع خراب اقتصادی را خراب‌تر کردند

07/09/1399 02:51 ب.ظ

بایزید مردوخی، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین: تحریم‌ها اوضاع خراب اقتصادی را خراب‌تر کردند/اگر تحریم‌ها برداشته شوند فرصت تدبیر در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور به دست خواهد آمد این مطلب را اینجا_بخوانیم👇

بایزید مردوخی گفت‌: تحریم‌ها اوضاع خراب اقتصادی را خراب‌تر کردند. اگر تحریم‌ها برداشته شوند این فرصت برای ما مهیا خواهد شد که در نظام تدبیر اقتصادی و اجتماعی کشور توفیق‌هایی را به دست بیاوریم. -اگر تحریم‌ها برداشته شوند فرصت تدبیر در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور به دست خواهد آمد-تحریم بلایی بود که بر سر اقتصاد فرود آمد

-اگر تحریم‌ها برداشته شوند فرصت تدبیر در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور به دست خواهد آمد-تحریم بلایی بود که بر سر اقتصاد فرود آمد

ادامه مطلب:
EtemadOnline »

امیدبه راه حل جامع نداشتم پیشنهادی شدنی برای جامعه خودمان، ارایه کردم. ضمنا قانون اجاره قدیمی وفاقد ضمانت برای موجر و سایر اطراف مساله است. با زور و اجبار مالی و مالیات برخانه خالی نظیر غرب برای امور اجتماعی مخالفم و انرا مشابه زور نظامی کمونیسم برای اشتراک و سلب مالکیت می دانم.