ازدواج, حقوق زنان, اسلام, شیعه, ایران, جامعه ایران

ازدواج, حقوق زنان

تبلغ چندهمسری؛ پروژه‌ای برای مردان مذهبی ثروتمند و زنان آسیب‌پذیر

تبلغ چندهمسری؛ پروژه‌ای برای مردان مذهبی ثروتمند و زنان آسیب‌پذیر

5.11.2019

تبلغ چندهمسری؛ پروژه‌ای برای مردان مذهبی ثروتمند و زنان آسیب‌پذیر

چند همسری برای نهادها و موسسات مذهبی در ایران دو کارکرد اجتماعی مهم دارد: اول پاسخ به علایق گروه از مردان ثروتمند مذهبی که مال اند بطور شرعی و بطور همزمان چند همسر داشته باشند و دوم پاسخی مذهبی‌-سیاسی به زنان عمدتا مذهبی طبقات آسیب پذیر جامعه که اساسا موضوع پروژه‌ فمنیست‌ها محسوب نمی شوند.

Aa چهار زن چادری شاد و خوشحال در کنار یک مرد و به همراه سه کودک، محتوای پوستر تبلیغاتی «مهارت‌های ارتباطی خانواده‌های چند همسری» است که این روزهای در شبکه‌های اجتماعی مخالفت‌های زیادی در پی داشته است. تبلیغ برنامه‌های مرتبط با تشویق چند همسری در ماههای گذشته در ایران رو به افزایش گذاشته یا دست کم در رسانه‌ها انعکاس بیشتری داشته است. برنامه «بدون توقف» شبکه ۳ تلویزیون جمهوری اسلامی از جمله نمونه‌هایی است که در هفته های گذشته موضوع چند همسری را به بحث گذاشته است. اما این بار «موسسه وطن توحیدی حیات حسنی» که دفتر آن در شهر قم است اقدام به برگزاری کارگاه‌های مهارت‌های چند همسری زده است و بر اساس محتویات منتشر شده در وب سایت این موسسه قرار است دوره «مهارت‌ها ارتباطی خانواده‌های چند همسری» را در دو و نیم روز در آبان ماه ۱۳۹۸ در تهران برگزار کند. موضوع کارگاه‌های این پروژه مواردی چون «ضرورت احیای فرهنگ چند همسری»، «الزامات تشکیل خانواده‌های چند همسری»، «احکام فقهی خانواده ها چند همسری» و «مهارت‌های ارتباطی خانواده‌های چند همسری» تشکیل می‌دهد. این موسسه در آگهی خود تاکید کرده است که «با توجه به ابعاد بحران تجرد دختران و زنان سرپرست خانواده» این دوره‌ها بدون هزینه برگزار می شود. از جمله اهداف این موسسه همچنین «ازدواج های بین فرهنگی در جهان اسلام» و « ازدواج‌های چند همسری اسلامی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی» عنوان شده است. دکتر علی غلامی از مدرسان این موسسه در یکی از سخنرانی‌های خود که ویدیوی آن در وب سایت این موسسه منتشر شده، فلسفه اصلی ترویج چند همسری و اهمیت آن را به روشنی بیان کرده است. او با اشاره به اینکه «اسلام به همه نیازها تا قیامت پاسخ می دهد» می‌گوید: «تعدد زوجات شاهکار اسلام در حفظ و حراست از حقوق زن است.» استدلال های حامیان چند همسری اسلامی ادعاهایی چون افزایش جمعیت زنان مجرد یا افزایش تجرد قطعی در میان زنان و خصلت فطری مردان که «بطور تکوینی تعددی» خلق شده‌اند مهمترین مبانی حامیان چند همسری اسلامی را تشکیل می دهند. حجت‌الاسلام محمد عسگری مسئول واحد مشاوره موسسه حیات حسنی در قم در مصاحبه با ایرنا می گوید: «ما در ایران بین ۳۰ تا ۴۹ سال، اعم از باکره تا مطلقه حدود ۴ تا ۵ میلیون زن داریم که این‌ها همسر ندارند. آیا اینها حق تاهل ندارند؟» در این ادعا چند همسری نه بعنوان یک اصل بلکه بعنوان به آنچه مجران قطعی خوانده می شود، تقلیل داده شده است تا امکان توجیه اجتماعی و نه لزوما درون مذهبی آن ممکن شود. این ادعا در حالی مطرح می شود که نسبت زنان و مردان مجرد در بین سنین ۳۰ تا ۳۴ سال بر اساس پژوهشی در دانشگاه شهید بهشتی تقریبا یکسان و در حدود ۱۵ درصد است. این پژوهش نشان می دهد که نسبت تجرد در سنن پایین‌تر از ۳۵ سال در بین زنان کمتر از مردان است. بر این اساس پروژه چند همسری اسلامی اصولا در پی حل مشکلات پیش روی ازدواج زنان بین ۳۵ تا ۴۹ سال است چرا که تجرد مردان بین ۳۵ تا ۴۹ سال کمتر از زنان است و اصولا با فرهنگ عمومی موجود در ایران که مبتنی بر ازدواج مردان با زنان کوچکتر از خود می باشد، مردان برای ازدواج مشکلات کمتری پیش روی خود دارند. حجت الاسلام محمد عسگری همچنین می گوید که «زنان نیاز تکوینی به شوهر دارند» و «خدای متعال مرد را بطور تکوینی تعددی خلق کرده و متناسب با آن قانون تشریج کرده» است. قانونی که از نظر وی چند همسری اسلامی است و باعث میشود راه «فحشا» در جامعه بسته شود. با این حال حامیان چند همسری بطور مکرر برای اثبات اینکه مردان فطرتا تعددی هستند بیشتر از احکام درون دینی از جمله آیه ۳ سوره نساء، به مطالب شبه علمی استناد می کنند. بعنوان نمونه وب سایت ‌«مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم» با عنوان «چند همسری برای مردان چرا؟» می نویسد: «روان‌شناسان معتقدند، زنان به‌طور طبيعي «تك‌شوهرگرا» بوده و فطرتاً از تنوع همسر گريزانند، و خواستار پناه بردن زير چتر حمايت عاطفي و عملي يك مرد مي‌باشند و تنوع‌گرايي در زنان نوعي بيماري محسوب مي‌شود، ولي مردان تنوع‌گرا و چند زن‌گرا هستند.» استناد به روانشناسانی که اساسا در این مطالب نامی از آنها برده نمی شود. چند همسری پروژه‌ای برای مردان مذهبی ثروتمند و زنان طبقات آسیپ پذیر در استدلال‌های حامیان چند همسری نکته مهمی به چشم می خورد که می توان آنرا اساس و پایه توجیه اجتماعی چند همسری اسلامی در ایران کنونی به حساب آورد: مردانی ثروتمند هستند که می توانند از عهده تامین مادی زندگی چند زن بربیایند و علاقمندند که چند زن همزمان داشته باشند. حجت الاسلام محمد عسگری صریحا می گوید که «ما سوپر میلیاردرهایی را داریم که بندگان خدا، دوست دارند که زندگی دوم تشکیل بدهند، سفره‌ی دیگری را پهن بکنند اما، جریان فرهنگی غرب زده، فمنیست‌های غرب‌گرا و البته فمنیست‌های مذهبی و حتی مسجدی به همراه قانون ظالمانه‌ای که ایجاد شده، مانع از این واقعیت مهم (چندهمسری) در جامعه ما شده اند.» از این منظر چند همسری برای نهادها و موسسات مذهبی در ایران دو کارکرد اجتماعی مهم دارد: نخستین کارکرد این پروژه پاسخ به علایق گروهی از مردان ثروتمند مذهبی است که مایل اند بطور شرعی و بطور همزمان چند همسر داشته باشند. موسساتی همچون «حیات حسنی» استارتاپی است که بعنوان واسطه وارد بازاری می شود که یک سوی آن ثروتمندان سوپر میلیاردر هستنند و یک سوی دیگر آن زنان عموما مذهبی طبقات آسیب پذیر جامعه. کارکرد اقتصاد چنین موسساتی این است که ثروتمندانی که خواستار چند همسری هستند بطور بالقوه می توانند بعنوان حامیان این نوع پروژه‌ها ظاهر شوند و برای گسترش این موسسات کمک مالی ارائه کنند. ما نمی دانیم که بعنوان مثال بودجه موسسه ای مانند «حیات حسنی» از کجا می آید اما وب سایت این موسسه می گوید که از کمک‌های افراد خیر بهره می برند و کمک دولتی نمی گیرند. این افراد خیر تنها افراد مذهبی معتقد نیستند بلکه می باست نقش مالی متقاضیان چند همسری در گسترش این موسسات را نیز مورد توجه قرار داد. موضوعی که معمولا موسسات خیره مذهبی تمایل به پنهان کردن آنرا دارند. دومین کارکرد، این پروژه کارکردی سیاسی -مذهبی در ارائه راه‌حلی به خانواده‌ها و زنان طبقات فقیر جامعه است از این منظر که به آنها بگوید اسلام برای همه مشکلات و در همه زمانها راه حل دارد. از جمله کارکردهای سیاسی-مذهبی موسسات پیشنهاد کننده چند همسری ارائه راه حلی برای زنان عموما مذهبی طبقات آسیب پذیر جامعه است تا بدینوسیله آنها را از زیر فشار اقتصادی خارج کند. راه حلی که در مواردی می تواند به بهبود شرایط اقتصادی این زنان کمک کند و باعث افزایش رضایت آنها هر چند بطور مقطعی از سنت‌های مذهبی و ایدئولوژی مذهبی حاکم شود. موسسات و عاملان پروژه تبلیغ چند همسری در ایران گروه هدفشان را زنان مذهبی طبقات آسیب پذیر جامعه تعریف کرده‌اند. زنانی که در پروژههای فمنیست‌های ایرانی بطور کلی غایت‌اند. چرا که پروژه‌های فمینیست‌ها پروژه‌هایی بنا شده بر حقوق اند که عمدتا موضوعی است که زنان طبقات متوسط و بالای جامعه با آن درگیرهستند. زنان طبقات آسیب پذیر جامعه بویژه زنان خانواده‌های مذهبی با فقری درگیرند که امکان ظهور مسائلی مانند برابری حقوق را بعنوان اولویت به آنها نمی دهد. در وضعیتی که زنان مذهبی طبقات آسیب پذیر صدایی در فمینیسم مسلط ندارند، این مبلغان مذهبی چند همسرگرایی اند که آنها را جذب پروژه‌هایی مذهبی می کنند، پروژه‌هایی که کارکردها سیاسی و اقتصادی دارند. هم‌رسانی این مطلب: ادامه مطلب: euronews فارسی

یک نماینده مجلس شرکت ماهان را عامل گسترش کرونا در ایران دانستحمله ملخ‌ها به عربستان سعودی و ایران | DW | 22.02.2020

یک نماینده مجلس: منفعت طلبی یک ایرلاین داخلی و جابه جایی مسافران چینی دلیل ورود کرونا به ایران استخیز پرشتاب کرونا به خارج از چین؛ پنج فوتی در ایران | DW | 22.02.2020

شمار مبتلایان کرونا در ایران به ۲۸ نفر رسید؛ مرگ پنج بیمار تایید شدقوچانی: علت شکست‌ اصلاح‌طلبان کارنامه «امید» است- اخبار سیاسی - اخبار تسنیم - Tasnim

آمار رسمی اولیه از آرای منتخبان تهران اعلام شد+اسامی- اخبار سیاسی - اخبار تسنیم - Tasnimدوست دارم بدونم اون کسی که دنبال تبلیغ این موضوع خودش راضی مادرش به عقد چند نفر در بیاد؟ و اون موقع چه حسی داره؟؟؟؟؟؟ جعل بجای چند همسری برای شهوت پرستان متمکن باید شرایط برای ازدواج جوانان مستمند فراهم شود وقاحت و بیشرمی برای این فرقه تبهکار اصلا حدو مرز ندارد۰ بیچاره ایرانی واسلام از دست‌این نادانها که تتمه آبرو را نیز برباد میدهند

😂 همه میدونن ملاها فقط به شکم و زیر شکمشون فکر میکنن،به همین خاطر اینطور تبلیغ می کنن چرا زن آسيب پذيره؟ چون قوانين رو مردان براي اونها نوشتن؛ آيا با تبليغ چندهمسري و اجراي آن، زناني كه قبل از ازدواج دوم همسرانشان براي خود آرامش و استقلالي داشتند، آسيب پذيرتر نميشوند؟ بازهم قوانيني كه محصول فكر و انديشه خراب بعضي از مردان است

مشکل زنان آسیب پذیر با ازواج‌و‌فرزند آوری انهم با مردی که همسر دارد نیست . کمک های اجتماعی از بیت المال و حمایت از آنها برای رسیدن به استقلال روحی و جسمی و اقتصادی زنان آسیب پذیر هست . کاملا درست است تبلیغ چندهمسری محصول خریت زمان افراطیون مذهبیه افرادی که رادیکالیسم خودشون اعتبار برای هیچ مکتب و تفکری نمیذارن و از اسلامم فقط چندزنه شدنشو یاد گرفتن

سعیدی: قبح‌زدایی از چندهمسری مشکوک استسعیدی، نماینده تهران: *قبح‌زدایی از چندهمسری مشکوک است *ترویج این پدیده مستقیما کانون خانواده را نشانه گرفته است *آقایانی که از دین خدا مایه می‌گذارند آیا تمام دستورات دین را انجام داده‌اند؟ *آیا آن‌ها حاضرند از خانواده خود شروع کنند؟ منکه بدجور تحریک شدم برم به فرایض جنسی ام عمل کنم🤗🤗 شما یک مشت مسخره الاف بیکار هستید که یک نفر مثل من یا همان مهدی بیاید دودمان شماها را یکی یکی آتش بزند به خاطر لباس و ظاهر و توهین تان به خداوند فکر کنم علی رغم تمایل عده ای در طرح و بولد کردن موضوع ، این عملیات روانی برای ایجاد مشغله های ذهنی و افزایش تنفر مردم بخصوص نیمه زنان میهنمانه

ملاها و مزدوراشون فقط به فکر کردن و دزدی از مال مردمن مطلب_شما_بسیار_آموزنده_بود✍ ...خوشم_آمد💚 ....برای_بقیه_ارسالش_میکنم🗣 ممنون_از_ارسالتون🌷❤️💚🌷😍 آیا میشه یک روز هم شاهد تبلیق چندشوهری راهم ببینیم

بلژیک و بریتانیا: اعضای اروپایی داعش باید در عراق و سوریه محاکمه شوندبریتانیا و بلژیک بار دیگر بر استدلال و موضع خود اصرار ورزیدند که اتباع آن‌ها که در سوریه و عراق برای داعش جنگیده‌اند باید در جایی که مرتکب جنایت شده‌اند، محاکمه شوند.

ادغام بزرگ در صنعت خودروسازی جهان | DW | 04.11.2019با ادغام دو گروه خودروسازی پژو سیتروئن و فیات کرایسلر چهارمین خودروساز بزرگ جهان شکل می‌گیرد و راه برای توسعه فناوری خودروهای الکتریکی و خودران در این گروه باز می شود. خبرهایی از تازه‌های دنیای دانش و فناوری:

ایربی‌ان‌بی 'پارتی هاوس' را ممنوع کردایربی‌اَن‌بی که یک وب‌سایت برای اجاره دادن خانه‌ به گردشگران است، اعلام کرد که از این پس خانه‌های اجاره‌ای برای مهمانی و پارتی که به 'پارتی هاوس' مشهور است را ممنوع می‌کند.

واکنش معاون وزارت ورزش و جوانان به ترویج چندهمسریمعاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان این که در حال حاضر اولویت کشور ازدواج جوانان است، گفت: از کسانی که می‌خواهند در خصوص ترویج ازدواج دوم فرهنگ‌سازی یا کمک کنند، خواهش می‌کنم که این هزینه را به خیرین ازدواج بدهند تا جوانان کشور که دچار موانع اساسی در امر ازدواج هستند، مشکلاتشان حل شود. مطرح کردن این جور اراجیف فقط تف سربالاست تمامی این زباله در فرهنگ ایرانی از فرهنگ عسلام و عربی میاد. فردا سالگرد اشغال 'لانه جاسوسی' نیست؟ 🤣 معاون وزیر ورزش کار دیگه نداره که به این خبر چیپ و مزخرف واکنش نشون داده؟ به جای واکنش ازدواج جوانان رو تسهیل کنید این خزعبل گویی ها خود به خود تمام میشه

چه کسانی در ورزشگاه یادگار امام تبریز در حمایت از ترکیه شعار دادند؟«باید سطح آزادی را در ایران افزایش دهیم تا ترکیه‌ای که لبریز از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی زندانی است، برای اقلیتی از جوانان ایران ی ناآشنا به تاریخ و سیاست، جاذبه نداشته باشد.» مسئله داخلیه آقا شما کار نداشته باش ابلهان خایین و مزدوران اشغال هرکه ترکیه را میخواهد گورش را گم کنه به ترکیههمایون شجریان خبر درگذشت پدرش را تکذیب کرد

گشایش رسمی برلیناله ۲۰۲۰ با یک دقیقه سکوت | DW | 20.02.2020

حضور پلنگ ایرانی در منطقه سیاه‌کوه قزاقستان تأیید شد

آمریکا جنتی و چهار عضو دیگر شورای نگهبان را تحریم کرد

مرگ ۱۱۸ چینی در یک روز؛ کرونا به کلیساها و زندان‌ها هم رسید | DW | 21.02.2020

کدخدایی :مشارکت نسبت به دوره گذشته تفاوتی نکرده است

مطهری: عوامل بیرونی در ۶۰ درصد تصمیم‌گیری‌های مجلس دخالت می‌کنند | DW | 21.02.2020

نوشتن نظر

Thank you for your comment.
Please try again later.

آخرین اخبار

اخبار

05 نوامبر 2019, سه شنبه اخبار

اخبار قبلی

مجلس به محمود حجتی کارت زرد داد

اخبار بعدی

روحانی:‌ گام چهارم کاهش تعهدات برجامی را از فردا برمی‌داریم/آغاز گازدهی در فردو- اخبار سیاسی - اخبار تسنیم - Tasnim
یک نماینده مجلس شرکت ماهان را عامل گسترش کرونا در ایران دانست حمله ملخ‌ها به عربستان سعودی و ایران | DW | 22.02.2020 یک نماینده مجلس: منفعت طلبی یک ایرلاین داخلی و جابه جایی مسافران چینی دلیل ورود کرونا به ایران است خیز پرشتاب کرونا به خارج از چین؛ پنج فوتی در ایران | DW | 22.02.2020 شمار مبتلایان کرونا در ایران به ۲۸ نفر رسید؛ مرگ پنج بیمار تایید شد قوچانی: علت شکست‌ اصلاح‌طلبان کارنامه «امید» است- اخبار سیاسی - اخبار تسنیم - Tasnim آمار رسمی اولیه از آرای منتخبان تهران اعلام شد+اسامی- اخبار سیاسی - اخبار تسنیم - Tasnim توصیه کرونایی مرجع تقلید شیعیان/ توصیه پزشکان در خصوص پرهیز از اجتماعات حجت است عمر مفید ماسک‌ها / مدت زمانی که ویروس کرونا روی سطوح می‌ماند تاکید WHO بر مقابله موثر با کروناویروس در فرصت باقی‌مانده اسامی ۳۶ پیشتاز آرا در انتخابات تهران اعلام شد وزیر دفاع آمریکا: طالبان باید تعهد خود به کاهش معنادار خشونت‌ را نشان دهند
همایون شجریان خبر درگذشت پدرش را تکذیب کرد گشایش رسمی برلیناله ۲۰۲۰ با یک دقیقه سکوت | DW | 20.02.2020 حضور پلنگ ایرانی در منطقه سیاه‌کوه قزاقستان تأیید شد آمریکا جنتی و چهار عضو دیگر شورای نگهبان را تحریم کرد مرگ ۱۱۸ چینی در یک روز؛ کرونا به کلیساها و زندان‌ها هم رسید | DW | 21.02.2020 کدخدایی :مشارکت نسبت به دوره گذشته تفاوتی نکرده است مطهری: عوامل بیرونی در ۶۰ درصد تصمیم‌گیری‌های مجلس دخالت می‌کنند | DW | 21.02.2020 مایک پمپئو: خامنه‌ای از یک انتخابات آزاد، بیش از هر چیز دیگری هراس دارد گزارش‌های شهروند خبرنگاران: برخلاف تبلیغات جمهوری اسلامی، حوزه‌های رای‌گیری خلوت است گروه ویژه اقدام مالی ایران را در لیست سیاه خود قرار داد | DW | 21.02.2020 کارگروه ویژه اقدام مالی، ایران را در فهرست سیاه قرار داد ماسک در ایران گران و کمیاب شد؛ اهدای یک میلیون ماسک به چین توسط هلال احمر ایران