تا کنون بیش از 27 میلیون و 761 هزار دوز واکسن کرونا در ترکیه تزریق شده است

01/03/1400 08:11 ب.ظ

مجموع دوزهای اول و دوم واکسن کرونا که تاکنون در ترکیه تزریق شده است به 27 میلیون و 761 هزار و 989 دوز رسید

- خبرگزاری آناتولی

خبرگزاری آناتولی

مجموع دوزهای اول و دوم واکسن کرونا که تاکنون در ترکیه تزریق شده است به 27 میلیون و 761 هزار و 989 دوز رسید.

ادامه مطلب:
aa_persian »