تاکید سازمان همکاری اسلامی بر لزوم حضور زنان در سازوکارهای تصمیم گیری

17/12/1400 03:20:00 ب.ظ

سازمان همکاری اسلامی بر لزوم افزایش سهم زنان در روندهای تصمیم‌گیری تاکید کرد. - خبرگزاری آناتولی

سازمان همکاری اسلامی بر لزوم افزایش سهم زنان در روندهای تصمیم‌گیری تاکید کرد. - خبرگزاری آناتولی 08.03.2022 استانبول/خبرگزاری آناتولی سازمان همکاری اسلامی با انتشار بیانیه ای به مناسبت هشتم مارس روز جهانی زنان، بر لزوم افزایش سهم زنان در روندهای تصمیم‌گیری تاکید کرد.

سازمان همکاری اسلامی در این بیانیه با تاکید بر اهمیت ایفای حقوق زنان براساس اصول ارائه شده از سوی سازمان های بین المللی، آورده است: زنان باید بتوانند صدای خود را به گوش همه برسانند و در مکانیزم‌های تصمیم گیری حضور داشته باشند.

ادامه مطلب:
خبرگزاری آناتولی »
Loading news...
Failed to load news.