دیدگاه: حساسیت سپاه بر جمعیت خیریه امام علی گفت‌وگو با شاهد علوی

Redirecting to full article in 5 second(s)...

همسر شارمین میمندی‌نژاد، موسس جمعیت امام علی، گفته است که شارمین در هنگام بازداشت در منزل، با پاهای خودش به زندان رفت اما اکنون برای راه رفتن به واکر نیاز دارد. آقای میمندی‌نژاد، تیرماه، توسط نیروهای