بورل: شهروندان افغانستان حق دارند درباره پوشش خود تصمیم بگیرند

19/02/1401 05:33 ب.ظ

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به فرمان جدید طالبان درباره پوشش زنان افغانستان گفت که هر زن و مردی در افغانستان حق دارد در مورد پوشش خود تصمیم بگیرد. - خبرگزاری آناتولی

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به فرمان جدید طالبان درباره پوشش زنان افغانستان گفت که هر زن و مردی در افغانستان حق دارد در مورد پوشش خود تصمیم بگیرد. - خبرگزاری آناتولی 09.05.2022 استانبول/ خبرگزاری آناتولی جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به فرمان جدید دولت موقت طالبان درباره‌ حجاب زنان گفت که هر زن و مردی در افغانستان حق دارد تا لباس و نحوه پوشش خود را انتخاب کند.

بورل ضمن ابراز نگرانی از این تصمیم طالبان٬ تاکید کرد: طالبان باید به چالش‌های آموزشی٬ سلامت و اقتصادی و امنیتی رسیدگی کنند و به تعهدات خود در قبال مردم افغانستان و حقوق بشری احترام بگذارند.

ادامه مطلب:
aa_persian »

طالبان: برقع اجباری نیست، می‌توان چادر هم سر کردیک روز پس از انتشار دستورالعمل جدید طالبان درباره پوشش اسلامی، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه اعلام کرد برقع اجباری نیست. چادر سر کرد با روبنده .. بین علما اختلافه

طالبان: برقع اجباری نیستطالبان: برقع اجباری نیست یک روز پس از انتشار دستورالعمل جدید طالبان درباره پوشش اسلامی، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه اعلام کرد برقع اجباری نیست. طالبان گوه خورد با شما

نگرانی آمریکا و اتحادیه‌ اروپا از تشدید محدودیت‌ها علیه زنان افغانستاندر واکنش به اعمال محدودیت جدید طالبان علیه زنان و اعلام اجباری بودن چادری «برقع» به‌عنوان پوشش کامل از سوی این گروه برای زنان در افغانستان، وزارت خارجه بهتر است آمریکا و اتحادیه اروپا به جای نگرانی از زنهای افغانی به وضعیت افتضاح اخلاقی زنهای خودشان نگران باشند .

گاردین: پزشکان و پرستاران زن در افغانستان تحت فشار طالبان قرار دارندروزنامه «گاردین» در گزارشی درباره زندگی زنان پزشک و پرستار در افغانستان نوشته است، زنان این قشر تحت حاکمیت طالبان فشار سنگینی را تحمل می‌کنند.به گزارش

جمهوری آذربایجان ادعای روسیه مبنی بر تولید تسلیحات بیولوژیک را رد کردوزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان می‌گوید باکو هرگز آزمایشگاهی برای توسعه تسلیحات بیولوژیک نداشته و هیچ اقدامی که جان شهروندان خود و کشورهای همسایه را به خطر بیندازد، انجام نمی‌دهد. جمهوری باکو یک کشور ساختگی و بخشی از ایران اپاختری(شمالی) است

جوزپ بورل: هزینه بازسازی اوکراین از محل ذخایر ارز خارجی روسیه تأمین شودجوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد، کشورهای عضو این اتحادیه برای تأمین بخشی از هزینه‌های بازسازی اوکراین، باید طرح مصادره «ذخایر ارز گو خوردی روسیه مگرم ایران است پست

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به فرمان جدید طالبان درباره پوشش زنان افغانستان گفت که هر زن و مردی در افغانستان حق دارد در مورد پوشش خود تصمیم بگیرد.

09.05.2022

استانبول/ خبرگزاری آناتولی

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به فرمان جدید دولت موقت طالبان درباره‌ حجاب زنان گفت که هر زن و مردی در افغانستان حق دارد تا لباس و نحوه پوشش خود را انتخاب کند.

بورل ضمن ابراز نگرانی از این تصمیم طالبان٬ تاکید کرد: طالبان باید به چالش‌های آموزشی٬ سلامت و اقتصادی و امنیتی رسیدگی کنند و به تعهدات خود در قبال مردم افغانستان و حقوق بشری احترام بگذارند.

این نگرانی اتحادیه اروپا در حالی مطرح می‌شود که وزارت امر به معروف و نهی از منکر دولت موقت طالبان روز شنبه گذشته با صدور فرمانی استفاده از «برقع» به عنوان بخشی از فرهنگ افغانستان برای زنان این کشور را اجباری کرد.