روزشمار چهره‌های تاریخی

روزشمار چهره‌های تاریخی

بنيادگذار كتابخانه ملی | DW | 05.02.2021

05/02/2021 10:52:00 ق.ظ

۱۷ بهمن ۱۳۴۶: ۵۳ سال پيش در چنين روزی مهدی بيانی در تهران درگذشت: 'از هر كتاب ساده می‌توان بهره برد ولی چه کسی می‌تواند منكر تأثير نشاطآور تذهيب و نقش و نگار هنرمندان در آثار شود؟'.

بنيادگذار كتابخانه ملی۱۷ بهمن ۱۳۴۶: ۵۳ سال پيش در چنين روزی مهدی بيانی در تهران درگذشت: "از هر كتاب ساده می‌توان بهره برد ولی چه کسی می‌تواند منكر تأثير نشاطآور تذهيب و نقش و نگار هنرمندان در آثار شود؟".مهدی بيانی در سال ۱۲۸۵ در همدان زاده شد. پدرش خوشنويس و پيشكار مالی بود. 

نامه وزیر بهداشت به خامنه‌ای: نظام سلامت در حال فروپاشی است | DW | 01.08.2021 دبیر کل سازمان بهداشت جهانی: همه‌گیری کرونا زمانی پایان می‌یابد که جهان تصمیم بگیرد به آن پایان دهد آمریکا، بریتانیا و اسرائيل، ایران را مسئول حمله مرگبار به نفتکش مرسر استریت معرفی کردند

دو ساله بود كه پدر را از دست داد و با مادر فرهيخته خوشنويسش در تهران مقيم شد.از كودكی شيفته ادبيات و فلسفه بود و در اين رشته‌ها در دانشسرای عالی ليسانس گرفت. ۲۷ ساله بود كه نخست به دانشكده افسری رفت اما يک سال بعد كناره گرفت و به تدريس ادبيات در دانشسرای تهران پرداخت و سرپرست كتابخانه عمومی وزارت فرهنگ شد. 

۳۱ ساله بود كه پس از تلاش پيگير برای گردآوری كتاب‌های خطی و چاپ‌شده از جمله از كتابخانه سلطنتی،"كتابخانه ملی ايران" را گشود و سرپرست آن شد و اين مقام را ۲۲ سال عهده‌دار بود. ۳۹ ساله بود كه در رشته ادبيات از دانشگاه تهران دكترا گرفت و در همانجا به تدريس ادبيات و كتابشناسی پرداخت.  headtopics.com

۵۰ ساله بود كه سرپرست كتابخانه سلطنتی شد و با بهره‌گيری از كتاب‌های خطی آنجا آثار ماندگاری درباره خط، كتابشناسی و عرفان به چاپ رساند. او خط خوشی به ويژه در نستعليق داشت و از بنيان‌گذاران انجمن خوشنويسان ايران بود و با تأليف"شرح احوال و آثار خوشنويسان" نخستين دانشنامه خوشنويسان و خوشنويسی را منتشر كرد: "متجاوز از يک ربع قرن است كه نگارنده به مطالعه آثار خوشنويسان اشتغال دارد". 

جلد نخست اين دانشنامه چهار جلدی به زندگينامه و سبک كار صدها خوشنويس پرداخته كه به ترتيب حروف الفبا تنظيم شده است: "به هر كتابخانه و موزه و گنجينه هنری كه راه يافته‌ام، هر اثری را در آنجاها از خطوط خوشنويسان ديده‌ام، توصيف نموده و نوشته و تاريخ و غير اينها را كه كاتب قيد نموده روايت كرده‌ام. ولی بسنده نكرده‌ام و هرجا سطری و عبارتی به خط خوش ديده‌ام تا آخرين درجه برای ايضاح از تاريخ خوشنويسان استفاده نموده‌ام". 

افزون بر اينها او آثار ماندگار تاريخی و آموزشی در زمينه كتابشناسی كتاب‌های خطی و"پانصد سال تاريخ جواهرات سلطنتی ايران" را نگاشته كه بيشتر آنها پس از درگذشت زودهنگامش چاپ شده‌اند. مهدی بيانی در ۶۱ سالگی در تهران درگذشت. ادامه مطلب: DW فارسی »

شرایط وخیم جسمانی منیره عرب‌شاهی به روایت همسرش