برای قطعی برق خسارت بگیرید

07/11/1399 02:44 ب.ظ

برای قطعی برق خسارت بگیرید مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران: تولیدکنندگانی که به دلیل قطعی برق دچار خسارت شدند می‌توانند حق خود را از طریق قانونی پیگیری کنند و جبران خسارت وارده را از شرکت‌های برق دریافت کنند

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران از ارائه برنامه زمان‌بندی قطی برق و همچنین تغییر زمان قطعی برق از میانه روز به ساعات پایان فعالیت واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: تولید کنندگانی که به دلیل قطعی برق دچار خسارت شدند می‌توانند حق خود را از طریق قانونی پیگیری کنند و جبران خسارت وارده را از شرکت‌های برق دریافت کنند. در این رابطه صابر پرنیان در گفت‌وگو با ایسنا، از قطع هر روزه برق شهرک‌های صنعتی در هفته‌های اخیر خبر داد و گفت: به تازگی جلسه‌ای در این رابطه با حضور متولیان برق و مسئولان تعدادی از شهرک‌های صنعتی برگزار و بعد از بررسی راهکارهای کاهش خسارت، مقرر شد...

در این رابطه صابر پرنیان در گفت‌وگو با ایسنا، از قطع هر روزه برق شهرک‌های صنعتی در هفته‌های اخیر خبر داد و گفت: به تازگی جلسه‌ای در این رابطه با حضور متولیان برق و مسئولان تعدادی از شهرک‌های صنعتی برگزار و بعد از بررسی راهکارهای کاهش خسارت، مقرر شد شهرک‌های صنعتی هم در زمینه صرفه‌جویی در مصرف گاز همکاری کنند. همچنین از مردم می‌خواهیم برای جلوگیری از بیکاری کارگران در مصرف خود صرفه‌جویی کنند.

وی افزود: تاکنون شهرک‌های صنعتی هر روز در ساعات مختلف و در نقاط مختلف شاهد قطعی برق بودند، اما در برنامه زمانبندی مقرر شده برق شهرک‌ها به صورت یک روز در میان و در ساعاتی که بتوانند آن را مدیریت کنند، اجرا شود. چراکه قطعی برق در میانه روز برای واحدهای تولیدی قابل مدیریت نیست، اما در ساعات پایانی فعالیت این امکان وجود دارد تا آسیب کمتری به تولید وارد شود.

بار خاموشی‌ها بر دوش واحدهای تولیدی افتاد پرنیان همچنین تایید کرد که در هفته‌های اخیر با حفظ پایداری برق واحدهای مسکونی، بار قطعی برق بر دوش واحدهای تولیدی افتاده بود.

ادامه مطلب:
isna_farsi »