بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره یک هفتگی تامین منابع پولی (رپو) را در 14 درصد ثابت نگاه داشت

  • 📰 aa_persian
  • ⏱ Reading Time:
  • 16 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 10%
  • Publisher: 53%

ایران سرفصلها اخبار

ایران آخرین اخبار,ایران سرفصلها

- خبرگزاری آناتولی

بانک مرکزی ترکیه: سهم متغیرهای پایدار در روند رشد اقتصادی کشور شاهد افزایش بوده است. همچنین مخاطرات ناشی از افزایش قیمت انرژی بر روی کسری تراز پرداخت‌ها پیگیری خواهد شد.

بانک مرکزی ترکیه: تهدیدهای ژئوپولتیکی درگیری‌ها و سویه‌های همه‌گیری موجب ادامه ریسک برای فعالیت‌های اقتصادی و افزایش ابهامات شده است. بانک مرکزی ترکیه: سرعت رشد وام‌ها و استفاده مناسب از منابع مالی مطابق بر اهداف‌ اصلی آن‌ها در فعالیت‌های اقتصادی، از لحاظ استمرار ثبات مالی نقش مهمی را ایفا خواهد کرد.

 

از نظر شما متشکرم. نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد.

بانک مرکزی ترکیه: سهم متغیرهای پایدار در روند رشد اقتصادی کشور شاهد افزایش بوده است. همچنین مخاطرات ناشی از افزایش قیمت انرژی بر روی کسری تراز پرداخت‌ها پیگیری خواهد شد.

این خبر را خلاصه کرده ایم تا بتوانید سریع آن را بخوانید. اگر به خبر علاقه مند هستید، می توانید متن کامل را اینجا بخوانید. ادامه مطلب:

 /  🏆 11. in İR

ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها