اینفوگرافی| نگاهی به شاخص‌های «پیشرفت اجتماعی» ایران در سال 2020

25/09/1399 06:02 ب.ظ

📊 اینفوگرافی| نگاهی به شاخص‌های «پیشرفت اجتماعی» ایران در سال ۲۰۲۰ 👈مشاهده تصویر باکیفیت اجتماعی EtemadOnline

ایران در بین 163 کشور، چه رتبه‌ای در حوزه‌های اجتماعی دارد؟ یک نگاه کلی به ما نشان می‌دهد وضعیت ایران چندان مطلوب نبوده و رتبه کلی کشور ما 93 است.

ادامه مطلب:
EtemadOnline »

اینفوگرافی| نگاهی به تساوی زنان و مردان در کشورهای جهانبه مناسبت 8 مارس و روز جهانی زنان، نگاهی می‌اندازیم به وضعیت شاخص شکاف جنسیتی در کشورهای جهان که رتبه ایران در این جدول بسیار پایین است. ا حتی وقتی نتایج تحقیقات رو هم می خونین اشتباه میکنین. نتایجی که منتشر کردید با نتایج اصلی خوانایی نداره.

اینفوگرافی| نگاهی به زمان‌بندی واکسیناسیون کرونا در ایران📊 اینفوگرافی| نگاهی به زمان‌بندی واکسیناسیون کرونا در ایران 👈مشاهده تصویر باکیفیت اجتماعی EtemadOnline

اینفوگرافی| نگاهی به آلودگی هوای تهران در پاییـزاگر سال 97 را آن هم بخاطر لطف باد و باران در نظر نگیریم، تهرانی‌ها به‌طور متوسط در 90 روز پاییز، تنها حدود 50 روز هوای سالم برای تنفس داشته‌اند.

اینفوگرافی| نگاهی به تغییر ساعت در ایران و جهاننمایندگان مجلس طرحی را تدوین کردند که در صورت تصویب آن قانون تغییر ساعت رسمی کشور منسوخ می‌شود و ساعت رسمی کشور به قبل از این قانون برمی‌گردد. یعنی دیگر تغییر ساعتی در کار نخواهد بود!

اینفوگرافی| نگاهی به فیلم‌های توقیفی دهه 90کارنامه فیلم‌های توقیفی در دهه 90 را در اینفوگرافی «اعتمادآنلاین» می‌بینید. در این سالها و در مجموع 21 فیلم رنگ توقیف به خود دیده‌اند.