ایستگاه بین‌المللی فضایی 'ترک برداشت' - BBC News فارسی

03/11/1399 04:55 ب.ظ

ترکی کوچک در ایستگاه بین‌المللی فضایی 'پیدا شده'

رئیس بخش روسی ایستگاه فضایی بین‌المللی می‌گوید ممکن است دو ترک در ایستگاه فضایی بین‌المللی به وجود آمده باشد که هوا از آنها نشت می‌کند هر چند از دست رفتن هوا از این طریق ناچیز است. آقای سولوویوف به شکبه خبری روسیه ۲۴ گفت: "نشت هوا مثل این است که با یک مته دودهم میلی‌متری یک سوراخ ایجاد کنید. مطمئن نیستم کسی چنین مته ظریفی در خانه داشته باشد.

فشار هوای ایستگاه فضایی ۷۵۰ میلی متر جیوه است و این شکاف احتمالی باعث می‌شود روزی سه تا چهار دهم میلی‌متر جیوه فشار کم شود."

به گفته او شرایط وقتی اضطراری می‌شود که افت فشار به نیم تا یک میلی‌متر جیوه در دقیقه برسد. آقای سولوویوف گفت در این باره اقدام شده و بعنوان مسئول ماموریت فضایی تاکید کرد که جای نگرانی وجود ندارد.

ادامه مطلب:
bbcpersian »

فقط مثل لايه اوزون نشه ؛)

به گفته ولادیمیر سولوویوف، کارشناسان وجود یک ترک کوچک را تایید کرده‌اند و قرار است میکروسکوپی قوی برای تایید ترک دوم و بررسی بیشتر به ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستاده ‌شود.

آقای سولوویوف به شکبه خبری روسیه ۲۴ گفت: "نشت هوا مثل این است که با یک مته دودهم میلی‌متری یک سوراخ ایجاد کنید. مطمئن نیستم کسی چنین مته ظریفی در خانه داشته باشد. فشار هوای ایستگاه فضایی ۷۵۰ میلی متر جیوه است و این شکاف احتمالی باعث می‌شود روزی سه تا چهار دهم میلی‌متر جیوه فشار کم شود."

به گفته او شرایط وقتی اضطراری می‌شود که افت فشار به نیم تا یک میلی‌متر جیوه در دقیقه برسد.

آقای سولوویوف گفت در این باره اقدام شده و بعنوان مسئول ماموریت فضایی تاکید کرد که جای نگرانی وجود ندارد.

ایستگاه فضایی بین‌المللی که از سال ۱۹۹۸ راه‌اندازی شده محصول همکاری مشترک ناسا، سازمان‌های فضایی روسیه، اروپا، ژاپن و کانادا است و بیش از پانزده کشور در آن مشارکت دارند.