ایران و ترکمنستان 9 سند همکاری امضا کردند

25/03/1401 11:27 ق.ظ

در جریان سفر رئیس جمهور ترکمنستان به ایران 9 سند همکاری میان دو کشور امضاء شد. - خبرگزاری آناتولی

در جریان سفر رئیس جمهور ترکمنستان به ایران 9 سند همکاری میان دو کشور امضاء شد. - خبرگزاری آناتولی مقامات ارشد ایران و ترکمنستان در حضور ابراهیم رئیسی و سردار بردی‌محمداف روسای جمهور دو کشور، 9 سند همکاری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، سرمایه‌گذاری، تکنولوژی‌های نوین، محیط زیست، ورزشی، انرژی، قضایی، آموزشی و تحقیقاتی و گردشگری به...

مقامات ارشد ایران و ترکمنستان در حضور ابراهیم رئیسی و سردار بردی‌محمداف روسای جمهور دو کشور، 9 سند همکاری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، سرمایه‌گذاری، تکنولوژی‌های نوین، محیط زیست، ورزشی، انرژی، قضایی، آموزشی و تحقیقاتی و گردشگری به امضا رساندند.

این اسناد توسط وزرای راه شهرسازی، اقتصاد، فرهنگ و ارشاد، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس سازمان محیط زیست، استاندار خراسان رضوی، استاندار گلستان، استاندار خراسان شمالی و همتایان ترکمنستان امضاء شد.

ادامه مطلب:
aa_persian »

در جریان سفر رئیس جمهور ترکمنستان به ایران 9 سند همکاری میان دو کشور امضاء شد.تهران/ خبرگزاری آناتولی

مقامات ارشد ایران و ترکمنستان در حضور ابراهیم رئیسی و سردار بردی‌محمداف روسای جمهور دو کشور، 9 سند همکاری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، سرمایه‌گذاری، تکنولوژی‌های نوین، محیط زیست، ورزشی، انرژی، قضایی، آموزشی و تحقیقاتی و گردشگری به امضا رساندند.

این اسناد توسط وزرای راه شهرسازی، اقتصاد، فرهنگ و ارشاد، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس سازمان محیط زیست، استاندار خراسان رضوی، استاندار گلستان، استاندار خراسان شمالی و همتایان ترکمنستان امضاء شد.

گفتنی است، در جریان سفر رئیس جمهور ترکمنستان مجموعاً 13 سند همکاری بین ایران و ترکمنستان امضاء شد.