انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی در غنا برگزار شد

18/09/1399 03:30 ب.ظ

انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی در غنا برگزار شد ویدئوی بدون شرح را ببینید🔽

حدود ۱۷ میلیون نفر از شهروندان غنا واجد شرایط شرکت در رای‌گیری بودند.

ادامه مطلب:
euronews_pe »