اسناد ارتباط گروهک «حرکة النضال» با سرویس اطلاعاتی عربستان

28/08/1399 08:57 ق.ظ

اسناد ارتباط گروهک «حرکة النضال» با سرویس اطلاعاتی عربستان وزارت اطلاعات اقدام به انتشار برخی اسناد به دست آمده از ارتباط مستقیم گروهک حرکة النضال با سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی کرد.

وزارت اطلاعات اقدام به انتشار برخی اسناد به دست آمده از ارتباط مستقیم گروهک حرکة النضال با سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی کرد.

ادامه مطلب:
isna_farsi »