اردوغان: غنای واقعی جوامع با سهم آنها در تمدن سنجیده می‌شود

26/10/1399 03:58 ب.ظ

- خبرگزاری آناتولی

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت: غنای واقعی جوامع با سهم آنها در تمدن سنجیده می‌شود.- دیگر حقوق حاکمیتی کشورها بیشتر از مرزهای فیزیکی در دنیای دیجیتال مورد حمله قرار می‌گیرد.- در تلاش هستیم سبک معماری جدیدی که تفسیری مدرن از معماری دوران سلجوقیان و دوره عثمانی است را در کشورمان ایجاد کنیم.

- در موضوع دفاع از وطن سایبری به موازات زیرساخت فنی، بحث تولید محتوا نیز مطرح است. - برخی از قلمداد شدن یک سری از اجبارها به کشورمان به عنوان «فاشیسم دیجیتالی» توسط ما، ناراحت شده بودند. در روزهای اخیر شاهد آن هستیم که دامنه این فاشیسم تا چه حد به کجا می‌تواند گسترش یابد.

- معتقدم در دوره‌ای که معادلات اقتصادی، سیاسی و قدرت در جهان مجددا قالب‌بندی می‌شود، باید روی موارد فرهنگ، آموزش و خانواده تمرکز کنیم. - مصمم هستیم که با تقویت زیرساخت‌های فنی و افزایش تولید محتوا با الهام گرفتن از تمدن خود، از قدرت ملی سایبری کشور محافظت کنیم.

ادامه مطلب:
aa_persian »

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت: غنای واقعی جوامع با سهم آنها در تمدن سنجیده می‌شود.- دیگر حقوق حاکمیتی کشورها بیشتر از مرزهای فیزیکی در دنیای دیجیتال مورد حمله قرار می‌گیرد.- در تلاش هستیم سبک معماری جدیدی که تفسیری مدرن از معماری دوران سلجوقیان و دوره عثمانی است را در کشورمان ایجاد کنیم.

- در موضوع دفاع از وطن سایبری به موازات زیرساخت فنی، بحث تولید محتوا نیز مطرح است.

- برخی از قلمداد شدن یک سری از اجبارها به کشورمان به عنوان «فاشیسم دیجیتالی» توسط ما، ناراحت شده بودند. در روزهای اخیر شاهد آن هستیم که دامنه این فاشیسم تا چه حد به کجا می‌تواند گسترش یابد.

- معتقدم در دوره‌ای که معادلات اقتصادی، سیاسی و قدرت در جهان مجددا قالب‌بندی می‌شود، باید روی موارد فرهنگ، آموزش و خانواده تمرکز کنیم.

- مصمم هستیم که با تقویت زیرساخت‌های فنی و افزایش تولید محتوا با الهام گرفتن از تمدن خود، از قدرت ملی سایبری کشور محافظت کنیم.

- نمایش سریال‌های تاریخی و فرهنگی ساخت ترکیه در چهار گوشه جهان، نشانه این است که ما در مسیر درست قرار گرفته‌ایم.