اردوغان: یک بسیج کاملا جدید در زمینه اقتصاد، حقوق و دموکراسی راه اندازی می‌کنیم

24/08/1399 03:12 ب.ظ

- خبرگزاری آناتولی

- خبرگزاری آناتولی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه اظهار داشت: امیدوارم با نزدیک شدن گام به گام به اهداف خود به دستاوردهای بسیار بیشتری در دموکراسی و اقتصاد دست یابیم.

در این دوره حساس از شهروندان ‌مان می‌خواهیم که به تدابیری که در راستای مبارزه با کرونا اتخاذ کردیم٬ با دقت رعایت کنند.

در طول 18 سال گذشته هم حقوق، آزادی‌ها و عزت کشور را ارتقا داده و هم هر سانتی متر از میهمن را با خدمات و سرمایه گذاری‌های محتلف گسترش دادیم. حزب عدالت و توسعه در 18 سال فعالیت خود٬ با انجام اقداماتی بی نظیر کشور را در زمینه‌های دموکراسی٬ توسعه و خدمات به پیش برده است.

اگر ما از تدابیر کرونایی پیروی نکرده و از سلامتی خود محافظت نکنیم، ممکن است در تحمل این بار با مشکل مواجه شویم. ما نه تنها حزبی برای گذشته و حال٬ بلکه حزبی برای آینده نیز هستیم. در چنین مبارزه فرخنده و تاریخی هیچ جایی برای ترجیح هوای نفس، منافع شخصی٬ اشرافیت، تکبر٬ تنبلی و سهل انگاری وجود ندارد. headtopics.com

همان کاری که وزیر اقتصاد داماد شما با ترکیه کرد و فرار کرد

ادامه مطلب:
aa_persian »

خبرگزاری آناتولی

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه اظهار داشت: امیدوارم با نزدیک شدن گام به گام به اهداف خود به دستاوردهای بسیار بیشتری در دموکراسی و اقتصاد دست یابیم.

در این دوره حساس از شهروندان ‌مان می‌خواهیم که به تدابیری که در راستای مبارزه با کرونا اتخاذ کردیم٬ با دقت رعایت کنند.

در طول 18 سال گذشته هم حقوق، آزادی‌ها و عزت کشور را ارتقا داده و هم هر سانتی متر از میهمن را با خدمات و سرمایه گذاری‌های محتلف گسترش دادیم.

حزب عدالت و توسعه در 18 سال فعالیت خود٬ با انجام اقداماتی بی نظیر کشور را در زمینه‌های دموکراسی٬ توسعه و خدمات به پیش برده است.

اگر ما از تدابیر کرونایی پیروی نکرده و از سلامتی خود محافظت نکنیم، ممکن است در تحمل این بار با مشکل مواجه شویم.

ما نه تنها حزبی برای گذشته و حال٬ بلکه حزبی برای آینده نیز هستیم. در چنین مبارزه فرخنده و تاریخی هیچ جایی برای ترجیح هوای نفس، منافع شخصی٬ اشرافیت، تکبر٬ تنبلی و سهل انگاری وجود ندارد.

اکنون دیگر ترکیه‌ای وجود دارد که به ملت و همه دوستان خود امید٬ اعتماد و هیجان می‌بخشد.