آیا گرفتن کمک مالی از خارج برای راه‌اندازی نشریه در ایران جرم است؟

18/10/1399 10:24 ق.ظ

آیا قانونا کسی می‌تواند با کمک مالی از طرف سازمان‌های غیردولتی حامی روزنامه‌نگاری که در خارج از کشور هستند، نشریه راه‌اندازی کند؟ آیا گرفتن کمک مالی از خارج برای اداره یک نشریه قانونی است؟ خبرنگاری_جرم_نیست اطلاع_رسانی سوال_جواب_حقوقی

من خبرنگار آزاد هستم.

می‌خواستم بدانم آیا قانونا کسی می‌تواند با کمک مالی از طرف سازمان‌های غیردولتی حامی روزنامه‌نگاری که در خارج از کشور هستند، نشریه راه‌اندازی کند؟ یعنی آیا گرفتن کمک مالی از خارج برای اداره یک نشریه قانونی است و اگر بله، چه شرایطی دارد؟

با سلام؛ اصولا مطابق ماده هشتت «قانون مطبوعات» می‌گوید: «انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده ‌نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می‌شود.»

بنابراین، اصل بر این است که از خارج نمی‌توان کمک گرفت. اما در تبصره دوم همین ماده آمده است: «کمک‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیردولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت شوند، مشمول این ماده نخواهند بود.» headtopics.com

توجمهوری اسلامی جاسوسی تلقی میشه

بنابراین، اولا باید کمک‌های خارجی، غیردولتی باشند. دوما از وزارت ارشاد و وزارت امور خارجه مجوز دریافت شود.

ادامه مطلب:
iranwire »