آیا ترکمن‌ها و قزاق‌های استان گلستان اجازه تحصیل به زبان مادری دارند؟

06/04/1400 02:28 ب.ظ

بخش زیادی از جمعیت استان گلستان را ترکمن‌ها و قزاق‌ها تشکیل می‌دهند. آن‌ها نمی‌توانند به زبان مادری خود تحصیل کرده و همچنین مورد تبعیض مذهبی قرار می‌گیرند. در این مورد قوانین چه تدابیری را پیش بینی کرده‌اند؟ اقلیت‌های_مذهبی سوال_جواب_حقوقی

بخش اعظمی از جمعیت استان گلستان را ترکمن‌ها تشکیل می‌دهند. همچنین چندین هزار قزاق در این استان سکونت دارند. از آنجا که این هموطنان اهل سنت و ترک زبان هستند، مشکلات حقوقی زیادی در ایران دارند.از جمله اینکه نمی‌توانند به زبان مادری خود تحصیل کرده و همچنین مورد تبعیض مذهبی قرار می‌گیرند. در این مورد قوانین چه تدابیری را پیش بینی کرده‌اند؟در مورد زبان مادری لازم است ذکر شود که بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی ایران، گرچه زبان رسمی کشور فارسی است اما تدریس ادبیات و زبان اقوام و استفاده از زبان آنها در رسانه‌ها آزاد است. بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشری یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها حق تحصیل به زبان مادری است. اما این حق مطلقا مورد توجه حکومت ایران قرار نگرفته است. اصل ۱۵قانون اساسی نیز تاکنون اجرا نشده است. در مورد تبعیض به دلیل مذهب غیر شیعه، قانون اساسی ایران گرچه مذهب رسمی را شیعه عنوان کرده است اما بر اساس اصل دوازدهم این قانون اهل سنت حق دارند که حقوق دینی خود را داشته باشند.

ادامه مطلب:
iranwire »