آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا: اغلب جرایم نفرت پراکنانه علیه اقلیت‌ها ثبت و گزارش نمی‌شوند

16/04/1400 01:21 ب.ظ

آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا: اغلب جرایم نفرت پراکنانه علیه اقلیت‌ها ثبت و گزارش نمی‌شوند جزئیات بیشتر🔽

آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا در تازه ترین گزارش خود می گوید درصد اقلیت های مذهبی، جنسیتی و قومی و نژادی که قربانی خشونت و آزار و تبعیض هستند چندین برابر افراد عادی در جوامع اروپایی است. براساس آخرین گزارش آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا (FRA)، از هر ده جرم نفرت پراکنی که علیه اقلیتها اتفاق می افتد حداکثر ۹ مورد به پلیس گزارش نمی شود.

این گزارش تأکید می کند که بسیاری از قربانیان فکر می کنند که رفتن به اداره پلیس و طرح شکایت از مجرمان هیچ تغییری در روند ایجاد نمی کند و به جایی نمی رسد. برخی دیگر هم معتقدند که نمی توان به پلیس در این باره اعتماد کرد.

به گزارش آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا، عدم طرح شکایت و گزارش جرایمی از این دست پیامدهای ویرانگری در جوامع اروپایی به همراه دارد. این آژانس می گوید: «جرایم نفرت پراکنانه ای که گزارش نشده اند، قابل تحقیق یا پیگرد قانونی نیستند، در نتیجه موجب مصونیت از مجازات و جسارت بیشتر مجرمان می شود.»

در این گزارش همچنین می خوانیم که «قربانیانی كه چنین جرایمی را گزارش نمی کنند، نه غرامتی دریافت می كنند و نه از حمایتهای لازم برخوردار می شوند.» کمیسر عالی سازمان ملل متحد: تبعیض نژادی در نهایت به همه ما ضربه خواهد زد headtopics.com

نظرسنجی های آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا نشان می دهند که افرادی که به گروه های اقلیت جوامع اروپایی تعلق دارند چندین برابر بیش از افراد عادی مورد آزار و خشونت قرار می گیرند.

ادامه مطلب:
euronews_pe »