آغاز سال انتخاباتی آلمان؛ آزمون دشوار حزب مرکل شروع شد

24/12/1399 02:51 ب.ظ

انتخابات در دو ایالت آلمان به آزمونی دشوار برای حزب دموکرات مسیحی، حزب صدراعظم، آنگلا مرکل بدل شده آن هم تنها شش ماه پیش از برگزاری رای‌گیری سراسری که نتیجه آن جانشین رهبر پرسابقه این کشور را تعیین خواهد کرد.

مردم ایالت‌های راینلند فالتس و بادن وورتمبرگ در حالی روز یکشنبه (۱۴ مارس) به پای صندوق‌های رای رفته‌اند که نتایج آخرین نظرسنجی‌ها از افت محبوبیت اتحادیه دموکرات مسیحی با گرایش راست میانه حکایت دارد.البته حزب دموکرات مسیحی امیدوار است که به دلیل استقبال از رای‌دهی به شیوه پستی در شرایط همه‌گیری کرونا بخشی از تاثیر منفی رسوایی ماسک بر آرای حضوری که امروز(یکشنبه) به صندوق‌ها ریخته خواهد شد، کاسته شود.

نارضایتی عمومی از روند کُند واکسیناسیون کرونا در آلمان و نیز متهم شدن دو عضو این حزب در پارلمان به دست داشتن در تجارت ماسک موجب شده تا محبوبیت حزبی که صدراعظم آلمان تا سال ۲۰۱۸ رهبری آن را نیز بر عهده داشت، کاهش یابد؛ در عین حال، رخدادی ناخوشایند برای آرمین لاشت که از ژانویه گذشته رهبری حزب دموکرات مسیحی را بر عهده گرفته است.

البته حزب دموکرات مسیحی امیدوار است که به دلیل استقبال از رای‌دهی به شیوه پستی در شرایط همه‌گیری کرونا بخشی از تاثیر منفی رسوایی ماسک بر آرای حضوری که امروز(یکشنبه) به صندوق‌ها ریخته خواهد شد، کاسته شود.

رسوایی خرید ماسک در آلمان؛ روزهای دشوار یاران مرکل در آستانه انتخابات محلی در حال حاضر، ایالت بادن وورتمبرگ هم‌اکنون ائتلافی از احزاب دموکرات مسیحی و سبزها به ریاست وینفرید کرچمان از حزب سبزها قدرت را در اختیار دارد و در ایالت راینلند فالتس نیز ائتلافی سه‌گانه از حزب سوسیال دموکرات، سبزها و لیبرال‌ها به ریاست مالو درایر از حزب سوسیال دموکرات عهده‌دار قدرت هستند.

ادامه مطلب:
euronews_pe »

مردم ایالت‌های راینلند فالتس و بادن وورتمبرگ در حالی روز یکشنبه (۱۴ مارس) به پای صندوق‌های رای رفته‌اند که نتایج آخرین نظرسنجی‌ها از افت محبوبیت اتحادیه دموکرات مسیحی با گرایش راست میانه حکایت دارد.

نارضایتی عمومی از روند کُند واکسیناسیون کرونا در آلمان و نیز متهم شدن دو عضو این حزب در پارلمان به دست داشتن در تجارت ماسک موجب شده تا محبوبیت حزبی که صدراعظم آلمان تا سال ۲۰۱۸ رهبری آن را نیز بر عهده داشت، کاهش یابد؛ در عین حال، رخدادی ناخوشایند برای آرمین لاشت که از ژانویه گذشته رهبری حزب دموکرات مسیحی را بر عهده گرفته است.

البته حزب دموکرات مسیحی امیدوار است که به دلیل استقبال از رای‌دهی به شیوه پستی در شرایط همه‌گیری کرونا بخشی از تاثیر منفی رسوایی ماسک بر آرای حضوری که امروز(یکشنبه) به صندوق‌ها ریخته خواهد شد، کاسته شود.

رسوایی خرید ماسک در آلمان؛ روزهای دشوار یاران مرکل در آستانه انتخابات محلی

در حال حاضر، ایالت بادن وورتمبرگ هم‌اکنون ائتلافی از احزاب دموکرات مسیحی و سبزها به ریاست وینفرید کرچمان از حزب سبزها قدرت را در اختیار دارد و در ایالت راینلند فالتس نیز ائتلافی سه‌گانه از حزب سوسیال دموکرات، سبزها و لیبرال‌ها به ریاست مالو درایر از حزب سوسیال دموکرات عهده‌دار قدرت هستند.سبزها در آخرین انتخابات بادن-وورتمبرگ در سال ۲۰۱۶ موفق شدند با پیشی گرفتن از حزب دموکرات مسیحی به قدرتمندترین حزب این ایالت بدل شوند. تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نیز حاکیست که آنها در انتخابات روز یکشنبه نیز موفق خواهند شد تا فاصله خود را با حزب دموکرات مسیحی بیشتر کنند.

در ایالت راینلند فالتس نیز سوسیال دموکرات‌های دارای گرایش چپ میانه نزدیک به ۳۰ است که قدرت را در اختیار دارند و امیدوارند که در پی انتخابات روز یکشنبه همچنان صاحب این قدرت باقی بمانند.

انتخابات این دو ایالت، آغاز سال انتخاباتی ۲۰۲۱ در آلمان است که برگزاری انتخابات سراسری در روز ۲۶ سپتامبر، تکلیف صدراعظم این کشور را در پایان ۱۶ سال زمامداری خانم مرکل مشخص خواهد کرد.