واکنش دبیر ستاد مرکزی اربعین به آمادگی عراق برای پذیرش زوار اربعین

Redirecting to full article in 0 second(s)...

دبیر ستاد مرکزی اربعین درباره آمادگی عراق برای پذیرش زوار اربعین گفت: هنوز این خبر به صورت رسمی به ما اعلام نشده است و نمی‌توانیم در خصوص آن اظهارنظر کنیم.