کمک نقدی قطر به 170 هزار خانواده فلسطینی

Redirecting to full article in 5 second(s)...

کمیته قطر ویژه بازسازی غزه میان 170 هزار خانواده نیازمند فلسطینی کمک هزینه نقدی توزیع کرد. - خبرگزاری آناتولی