بازگشایی حضوری مدارس خراسان رضوی در وضعیت قرمز

Redirecting to full article in 0 second(s)...

با وجود اینکه خراسان رضوی از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز قرار دارد، مدیر کل آموزش و پرورش استان از بازگشایی حضوری مدارس خبر داد.