جزییات حادثه زیر گرفتن عزاداران حسینی از زبان دادستان شهر قدس

Redirecting to full article in 0 second(s)...

دادستان عمومی و انقلاب شهر قدس در تشریح حادثه زیر گرفته شدن تعدادی از عزاداران حسینی در شب گذشته گفت: در پی این حادثه یکی از سرنشینان خودروی مذکور دستگیر و خودروی مورد نظر نیز توقیف شده است.